Södra Källtorp

Beställare
Svenska Stadsbyggen AB / Västerås kommun
Omfattning
128 vårdlägenheter, fyra avdelningar förskola och 60 lägenheter i trygghetsboende total ca 23 000 kvm BTA
Plats
Södra Källtorp, Västerås

Södra Källtorp är ett projekt där vi i en konkurrensutsatt dialogupphandling fick möjlighet att utforma projektet tillsammans med Västerås stad. På platsen finns idag en av Sveriges största gymnasieskolor som nu tagits ur drift och beslutet kring att riva eller behålla befintliga byggnader var en del i processen.

Ny- och ombyggnationen av Södra Källtorp möjliggör en sammanhållen väv av boende, arbete, kultur och rekreation som en levande plats för ung som gammal i området. Vi valde i vårt förslag att behålla och bygga om den befintliga gymnasieskolan till vårdboende och förskola samt addera ett nytt trygghetsboende.

Vårdboendet är i fyra plan och består av 128 lägenheter fördelade på 14 avdelningar. I entréplanet finns förskola, café, finmatsal och sitt-ytor i ljusa burspråk för samtal och umgänge. Administrationen är placerad i direkt kontakt med entrén för att möta anhöriga och besökare. Den befintliga aulan i det nedre planet kan används för filmvisningar, uppträdande av förskolans barn och teaterföreställningar. Stor omsorg har lagts vid utformningen av utemiljön där vi arbetat tillsammans med Karavan landskapsarkitekter.

Här kan förskola och boende ha ett rikt utbyte av varandra. Många barn har idag endast sporadisk kontakt med äldre och vardagliga möten kan därför skapa bättre förutsättningar att utveckla socialt samspel mellan generationerna. För de äldre i sin tur ger möten med barnen energi och stimulerar till aktivitet i vardagen.

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Haken

Haken

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Arkitekterna Krook & Tjäder