Närhälsan MBHV

Beställare
Hemfosa Fastigheter
Omfattning
Ombyggnad samt inredningsuppdrag, 260 kvm
Plats
Rullagergatan 6A, Göteborg

Närhälsans psykologenhet för mödra- och barnhälsovård (MBHV) flyttade under våren 2018 in i nyrenoverade lokaler på Rullagergatan i Gamlestaden, SKF’s gamla industrilokaler.

Närhälsan Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård ger ytterligare stöd och råd i föräldraskap utöver det stöd barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen ger. Här möter verksamheten blivande föräldrar men även barn 0-5 år och deras föräldrar individuellt och i grupp. Man genomför bedömningar av barns utveckling på uppdrag av barnhälsovården. Brukarna får i första hand kontakt med någon av psykologerna genom barnavårdscentralen eller barnmorskemottagningen.

Under projektet har vi haft stort fokus på vad verksamheten vill utstråla och förmedla men även hur miljön kan stödja besökarfamiljer i en utsatt livssituation och ge goda förutsättningar för verksamheten att lyckas med sitt uppdrag.

Krook & Tjäders inredningsuppdrag har skett i nära samarbete med verksamheten där vi vidareutvecklat möbleringsplaner för bl.a. samtalsrum, expeditioner, testrum, konferensrum, väntrum/korridor, pentry/pausrum och övriga personalutrymmen. Färgsättning av lokalerna har arbetats fram i enlighet med Närhälsan och följer deras koncept och VGR’s riktlinjer för tillgänglighet men även i samordning med byggentreprenör och övriga parter i projektet. Vi har presenterat inredningsförslag och utfört projektering av upphandlingsunderlag för lös inredning, textilier och miljöbelysning i enlighet med VGR’s riktlinjer och avtal.

Hållbarhet och återbruk har varit viktigt i projektet, vilket gjort att vi tillsammans har inventerat och gått igenom möjligheterna för återanvändning av befintliga möbler.

Fotograf: Krister Engström

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Haken

Haken

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Arkitekterna Krook & Tjäder