Närhälsan Bedömningsteam

Beställare
Hemfosa Fastigheter
Omfattning
Ombyggnad samt inredningsuppdrag, 630 kvm
Plats
Rullagergatan 6A, Göteborg

Bedömningsteamet flyttade under våren 2018 sin verksamhet från Angered till nyrenoverade lokaler på Rullagergatans entréplan i Gamlestaden. Den nya lokalen var tidigare industriverksamhet för SKF. 

Människorna som besöker mottagningen befinner sig i en mycket utsatt livssituation. Under projektet har vi därför haft stort fokus på vad mottagningen vill utstråla och förmedla. Hur miljön kan stödja besökarna och få dem att känna sig lugna, trygga och professionellt bemötta. Ett parallellt spår har också varit att i något inslag synliggöra husets personlighet och tidigare historia, vilket vi valt att bevara på entréplan som bär tydliga spår av den tidigare industriverksamheten.

Bedömningsteamet arbetar med funktions- och aktivitetsbedömningar och består av tvärprofessionella team med specialistläkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Krook & Tjäders inredningsuppdrag har skett i nära samarbete med verksamheten. Där Krook & Tjäders inredningsarkitekter vidareutvecklat möbleringsplaner och typrum för bl.a. läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, backoffice, aktivitetsrum, pausrum och väntrum.

Färgsättning av lokalerna har arbetats fram i enlighet med Närhälsan och följer deras koncept och VGR’s riktlinjer för tillgänglighet men även i samordning med byggentreprenör och övriga berörda parter. I projektet specialritade vi receptionsdisk utifrån Närhälsans färdiga koncept.

Fotograf: Krister Engström

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Haken

Haken

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Arkitekterna Krook & Tjäder