Morängatan

Beställare
Svenska hus
Omfattning
Flerbostadshus med 37 hyreslägenheter
Plats
Bagaregården, Göteborg

Flerbostadshuset Morängatan i stadsdelen Bagaregården i Göteborg består av 37 hyreslägenheter varav tio stycken integrerade lägenheter för boende med särskild service-BMS-boende. De blandade boendeformerna skapar gemenskap och förståelse för människor med skiftande behov. Den södervända gården är omgärdad med privata uteplatser och balkonger. Den skyddade gemensamma uteplatsen vid entrén är välkomnande och ger möjligheter för möten mellan alla som bor i huset.

I Bagaregården finns idag många äldre hus utan hiss. Med Morängatan får området funktionella och tillgängliga hyreslägenheter i varierande storlekar, vilket bidrar till större variation av hushållstyper. För att minska energibehovet projekterades och uppfördes huset som ett passivhus enl FEBY 12 detta ger bra ekonomi på lång sikt. Husets design med en kompakt husform samt stora fönster mot söder och små mot norr bidrar också till ett lågt energibehov.

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Haken

Haken

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Arkitekterna Krook & Tjäder