Kolla Parkstad

Beställare
Eksta Bostads AB
Omfattning
Flerbostadshus om 69 resp. 8 lägenheter
Plats
Kungsbacka

Vi har ritat Kungsbackas första trygghetsboende! Byggnaden är ett passivhus certifierat enligt Feby 12 och är klassat som Miljöbyggnad guld. Byggnaden är inflyttningsklar under februari 2018. Kolla Parkstads Trygghetsboende är ett nytänkande projekt med fokus på social gemenskap för de boende. Gemensamma utrymmen, både publika och mer privata, främjar spontana möten mellan människor vilket vi anser är en viktig del för att skapa känslan av tillhörighet och trygghet. Den generösa gemensamhetslokalen nås invändigt från samtliga trapphus och bildar husets hjärta.

Tegelfasaden är bearbetad och stor omsorg har lagts vid detaljering och materialval. Mot gatan utförs mönstertegling, välkomnande entrénischer och trapphusens vinterträdgårdar skapar fasadens karaktäristiska burspråk. Det glasade hörnet vid gemensamhetslokal/lobby skapar en viktig kontakt mellan de boende och staden. Den grönskande gården skapar möjlighet till gemenskap och utrustas bl.a. med pergola, boulebana och odlingsmöjligheter. På gården ligger också ett mindre flerbostadshus i trä också det ett passivhus.

Fotograf: Calle Wärnelöv, Åke Eson Lindman

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Haken

Haken

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Arkitekterna Krook & Tjäder