Haken

Beställare
Svenska Stadsbyggen AB
Omfattning
54 vårdlägenheter, total ca 4 400 kvm ljus BTA
Plats
Almvägen, Sollentuna

Kvarteret Haken är ett nybyggnadsprojekt innehållande 54 vårdlägenheter i Sollentuna. Byggnaden har inte formen av det typiska vårdboendet, istället gav platsen oss en mängd parametrar att väva in i gestaltningsprocessen. Järnväg med bullerbelastning, svåra markförhållanden och hårt styrd detaljplan har varit några av parametrarna.

Resultatet är en lång huskropp med gemensamma lummiga gårdar mot den lugna lokalgatan i väst. Samtliga boenderum ligger mot den tysta sidan medan umgängesytorna vänder sig ut mot järnvägen för att ge de boende möjligheten att följa tågtrafikens rörelse. Avdelningarna samverkar i grupper om två eller tre runt gemensamma trapphus. Terrängens förutsättningar skapar en variation i våningsantal och möjlighet att fylla bottenvåningen med verksamheter i varierande storlek.

Byggnaden är uppbruten i form, höjd och materialitet för att ge ett småskaligt uttryck och för att passa in i den intilliggande villabebyggelsen.

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Morängatan

Morängatan

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Haken

Haken

Arkitekterna Krook & Tjäder