• KT Vardomsorg Kallhall

Vård & Omsorg

Vi har stor erfarenhet av läkande miljöer, både för privata och kommunala aktörer. I dessa processer är vi vana att se till individens behov, oavsett om det är omsorgspersonalens, förvaltarens eller den boendes. Ett vård-och omsorgsboende ska upplevas som ett hem, även om den är något mindre än det tidigare. Här ska finnas plats för personliga föremål att vila ögat på, möjlighet till privata samtal och en känsla av frihet och värdighet. För att stimulera till aktivitet i vardagen ska det finnas olika typer av likvärdiga gemensamma miljöer utspridda för att möta behov och bidra med energi. Arkitekturen kan skall stödja långsiktighet och flexibilitet för att säkerställa morgondagens vård. Utomhusmiljön är en plats för avkoppling och intryck. Växtlighetens dofter och färgspel i perenner och planteringar stimulerar. Naturen stimulerar och synliggör årstidsväxlingar och väcker trädgårdsminnen. Miljön i vård- och omsorgsboendet ska vara en väl fungerande och trygg arbetsplats utrustad med modern välfärdsteknik.

VÅRD OCH OMSORG
"Arkitekturen ska stödja och skapa läkande miljöer"

CHRISTIAN JOHANNESSON, Arkitekt och ansvarig inom Vård och omsorg.

 

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Morängatan

Morängatan

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Haken

Haken

Arkitekterna Krook & Tjäder