• KT Vardomsorg Kallhall

Vård & Omsorg

Den arkitektoniska miljön har en stor påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. På Krook & Tjäder har vi en bred erfarenhet av läkande miljöer inom vården för både offentliga och privata aktörer. Vi lyssnar och förstår behoven för allt från högteknologiska verksamheter som operationsavdelningar till mindre vårdboenden.

Vi skapar attraktiva vårdmiljöer med utgångspunkt i EvidensBaserad Design(EBD) och beprövad erfarenhet. Genom ett aktivt deltagande i de forskningsforum som finns, fångar vi upp aktuell kunskap inom området. Vi vet hur viktig vårdmiljön är för både patienter, personal och anhöriga.

Naturen stimulerar och väcker minnen, ger avkoppling och harmoni. En bra vårdmiljö ska tillhandahålla upplevelsen av årstidernas växlingar i färger och dofter. Ett vård- och omsorgsboende ska upplevas som ett hem, även om det är något mindre. Här ska finnas plats för det personliga med möjlighet till privata samtal och en känsla av frihet och värdighet.

Hållbarhet är en ledstjärna i vårt dagliga arbete på Krook & Tjäder. Hållbara vårdmiljöer präglas av begreppen flexibilitet, generalitet och elasticitet. Från design av ett armstöd - till planering av ett operationscentrum, vår kunskap och omtanke finns alltid där, från det lilla till det stora.

VÅRD OCH OMSORG
"En helande arkitektur kan vara skillnaden mellan liv och död"

HELEN CÖSTER ENGELBERG, Arkitekt och ansvarig inom Vård och omsorg.

 

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Haken

Haken

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Arkitekterna Krook & Tjäder