Sannaskolan

Beställare
Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen
Omfattning
Tillbyggnad, renovering bevarandevärd idrottshall + ombyggnad, renovering bevarandevärd huvudbyggnad
Plats
Sandarna, Göteborg

Vid Jordhyttegatan/Sannabacken i stadsdelen Sandarna, Göteborg ligger Sannaskolan, en karaktärsrik skolbyggnad ursprungligen uppförd 1941. Skolan är ritad i tidsenlig funkisstil av arkitekten Åke Wahlberg som fick uppdraget efter vinst i en arkitekturtävling 1938.  

Sedan ett par år tillbaka har Krook & Tjäders arkitekter uppdraget att rita på en omsorgsfull förädling och transformation av skolbyggnaderna för att göra dem redo för ytterligare många år i bruk samtidigt som de anpassas för nutida och framtida skolverksamhet med förändrade krav och förutsättningar. I uppdraget ingår även en utbyggnad av idrottshall för att möta verksamhetens utökade behov. Denna ritas i anpassad stil, med en struktur som påminner om de befintliga byggnaderna och får en genomtänkt placering för att knyta ihop befintliga stråk.

Sannaskolan ingår i Göteborgs bevarandeprogram sedan år 2000 och beskrivs där som en av de mest utpräglat funktionalistiska institutionsbyggnaderna i staden. All renovering som görs ska därmed vara anpassad till det kulturhistoriska värdet och sker således varsamt med stort fokus vid förädling, bevarande och återbruk. Skolan har renoverats löpande under åren i första hand med fokus på att lösa funktionalitet, men idag görs en total översyn där bevarandeperspektivet får ta stor plats i projektet. Målsättningen är att bibehålla byggnadens karaktär och återskapa dess initiala värden med funkisarkitekturens vackra detaljer, härliga ljusinsläpp och genomtänkta flöden. 

Låt oss berätta mer om detta spännande projekt framöver.

Relaterade projekt - Utbildning
Tornets Förskola

Tornets Förskola

Håstens förskola

Håstens förskola

Bräckeskolan

Bräckeskolan

Borås Kulturskola

Borås Kulturskola

Sannaskolan

Sannaskolan

Strömskolan

Strömskolan

Kyllared skola

Kyllared skola

Ljud & Bildskolan

Ljud & Bildskolan

Fridaskolan

Fridaskolan

Vitsippans förskola

Vitsippans förskola

Arkitekterna Krook & Tjäder