Ljud- och Bildskolan

Beställare
Newsec
Omfattning
2 500 kvm
Plats
Göteborg

Ett relativt omfattande ombyggnadsprojekt, där en fastighet som tidigare använts för bankverksamhet byggdes om till en gymnasieskola för ca 400 elever. Fastigheten omfattar ca 2500 kvm, uppdelat på åtta våningar. Utöver klassrum för olika behov, matsal och uppehållsytor, ritades och uppfördes en ny interntrappa i lokalernas ljusgård för vertikal kommunikation för eleverna mellan klassrum och våningar. Antikvariska bevarandevärden medförde omsorg och avvägda ställningstaganden exteriört såväl som interiört.

Uppdraget genomfördes mellan hösten 2015 till hösten 2016 och innefattade skiss för fastighetsägare och hyresgäst, bygglov samt projektering i form av bygghandling.

Fotograf: Andy Liffner

Relaterade projekt - Utbildning
Kulturskolan Borås

Kulturskolan Borås

Håstens förskola

Håstens förskola

Tornets Förskola

Tornets Förskola

Vitsippans förskola

Vitsippans förskola

Strömskolan

Strömskolan

Ljud & Bildskolan

Ljud & Bildskolan

Kyllared skola

Kyllared skola

Fridaskolan

Fridaskolan

Arkitekterna Krook & Tjäder