Kyllared skola

Beställare
Stadsporten AB
Omfattning
Gymnasieskola ca 4900 och idrottshall ca 1 800 kvm
Plats
Kyllared, Borås

I Kyllared, Borås har Krook & Tjäder fått uppdraget att bygga om en större fastighet till skola med en tillhörande idrottshall. Arkitekter, landskapsarkitekter och visualiserare har tillsammans tagit fram förstudie, bygglov och bygghandlingar. Projektet är en totalentreprenad i två etapper i nära samarbete med Byggcenter i Borås Byggnads AB.

Projektet inleds med ombyggnation i befintlig fastighet om ca 16 600kvm, till gymnasieskola med AST-verksamhet.  Skolan kommer ha kapacitet för 500 elever med salar och grupprum, kontor, personal- och arbetsrum. Ett befintligt storkök och matsal anpassas till den nya verksamheten. En ny aula/skrivsal är kopplad till matsalen och de avdelas med en blockvägg. Vid behov kan väggen öppnas upp och utöka ytan för samling och större evenemang.

En ny och tydlig entré har skapats för att tydliggöra den nya skolan. Skolgården kommer att utformas med mycket hårdgjorda ytor, basketplan samt en multisportarena.

Gymnasieskolan beräknas stå klar i maj år 2019.

I etapp 2 kommer en idrottshall för sporter på nationell nivå byggas. Hallen kommer utrustas med en gradäng för åskådare, spegelsal och mindre gym. Fotbollsplan, löparbanor och eventuell kulstötning kommer vara del av de utvändiga åtgärderna. 

Idrottshallen beräknas stå klar i augusti år 2019.

Relaterade projekt - Utbildning
Tornets Förskola

Tornets Förskola

Håstens förskola

Håstens förskola

Bräckeskolan

Bräckeskolan

Borås Kulturskola

Borås Kulturskola

Sannaskolan

Sannaskolan

Strömskolan

Strömskolan

Kyllared skola

Kyllared skola

Ljud & Bildskolan

Ljud & Bildskolan

Fridaskolan

Fridaskolan

Vitsippans förskola

Vitsippans förskola

Arkitekterna Krook & Tjäder