Kulturskolan Borås

2019

Beställare
Borås stad
Omfattning
4500 kvm
Plats
Borås

Simonsland, Borås mest spännande stadsdel består av kontor, hotell, bostäder, affärsverksamheter, textilmuseum, utbildning m.m. I etapp 2 har Krook & Tjäder bl.a. ritat en kulturskola för F-9 och gymnasielever på uppdrag av Kanico AB för Borås Stad kulturverksamhet. Projektet ingår i den omfattande om- och tillbyggnad av f.d. fabrikslokaler på Simonsland.

Kulturskolan har fått nya lokaler byggda efter deras högt ställda krav för musikverksamhet, cirkus, drama, bild och serieteckning, dans, textil och design. Sammanlagt undervisas det i över 50 olika ämnen i specialanpassade lokaler med tillhörande kontor, omklädning och personalutrymmen sammanlagt i 4500 kvm. 

Projektets bärande idé var att göra ändamålsenliga lokaler, skapa tillhörighet för elever samt en inbjudande och inspirerande miljö för verksamheten. En tydlig inredningsprofilering och disponering av lokalerna som uppmuntrar nyfikenhet och skapaglädje.

Under förstudien optimerades disponering av lokalerna med hänsyn till ljudstörning och flöde och yteffektivitet. Utmaningen låg i att skapa en bra planlösning med akustiska åtgärder i en kulturhistorisk byggnad. 

Krook & Tjäder har arbetat med olika delar av Simonsland sedan år 2010. Första etappen utfördes i samarbete med Sweco.

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt - Utbildning
Kulturskolan Borås

Kulturskolan Borås

Håstens förskola

Håstens förskola

Tornets Förskola

Tornets Förskola

Vitsippans förskola

Vitsippans förskola

Strömskolan

Strömskolan

Ljud & Bildskolan

Ljud & Bildskolan

Kyllared skola

Kyllared skola

Fridaskolan

Fridaskolan

Arkitekterna Krook & Tjäder