Förstudie Håstens förskola i Varberg

Beställare
Varbergs Bostad AB
Omfattning
Förstudie av nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, ca 145 barn
Plats
Håsten, Varberg

Denna förstudie för Håstens förskola i Varberg utvecklades efter en översyn av ett antal av Varbergs Bostads förskolor och behov. På tomten finns en befintlig förskola med fem avdelning, där huset var i dåligt skick.

Utifrån en befintlig detaljplan ville man genom nybyggnation skapa en förskola med åtta avdelningar. I förstudien har verksamhetens önskemål, separering av inlastning och barnlämning samt platsens förutsättningar för bra utevistelse varit viktiga utgångspunkter. Förutom avdelningarna finns en gemensam större matsal och plats för administration.

Barnens och personalens utemiljö är en viktig del i förskolans dagliga verksamhet, därför har landskapsarkitekten varit med genom hela förstudien. Genom växtlighet har vi skapat rumslighet men också yta där barnen kan att röra sig fritt. En grön inramning som välkomnande strålar in mot förskolans byggnad.

Relaterade projekt - Utbildning
Fridaskolan

Fridaskolan

Kyllared skola

Kyllared skola

Förstudie Håstens förskola i Varberg

Förstudie Håstens förskola i Varberg

Ljud & Bildskolan

Ljud & Bildskolan

Vitsippans förskola

Vitsippans förskola

Tornets Förskola

Tornets Förskola

Strömskolan

Strömskolan


Arkitekterna Krook & Tjäder