• Krook Tjader Ljud Bildskolan

Utbildning

Lärandemiljöer ska ge tillgång till olika sätt att ta till sig och lära. Vi arbetar nära beställaren med stor förståelse för verksamheten och dess behov. Oavsett om det handlar om utveckling av befintlig fastighet eller nybyggnation. En välplanerad skola med helhetstänk kring den fysiska innemiljön och den gemensamma utemiljön skapar förutsättningar för en kreativ och tillåtande skola att arbeta i för såväl lärare som elever. Skolan är en mötesplats som ska värna demokrati och trygghet där alla individer vågar, får och kan ta plats. Inspirationen sitter till stor del i rummen vi ritar. En skolmiljö där fysiskt gestaltande lärandemiljön, färgsättning och ljussättning skapar förutsättningar för nyfiket, lustfyllt och kreativt lärande.

Utbildning
"Vi arbetar för skolmiljöer där alla får rum att utvecklas."

MARTINA RAHM, arkitekt och ansvarig inom Utbildning

 

Relaterade projekt - Utbildning
Kulturskolan Borås

Kulturskolan Borås

Håstens förskola

Håstens förskola

Tornets Förskola

Tornets Förskola

Vitsippans förskola

Vitsippans förskola

Strömskolan

Strömskolan

Ljud & Bildskolan

Ljud & Bildskolan

Kyllared skola

Kyllared skola

Fridaskolan

Fridaskolan

Arkitekterna Krook & Tjäder