Monilen

Beställare
Kungsleden
Omfattning
3500 kvm, 4 våningar. Om- och tillbyggnad.
Plats
Högsbo, Göteborg

På uppdrag av Kungsleden har Krook & Tjäder utfört en transformation av kontorsbyggnaden Monilen innefattande om- och tillbyggnation. För att öka kontorsbyggnadens attraktionskraft fanns ett stort behov av en förädling av fasader och planlösning samt upprustning av tekniska system.

Fastigheten Monilen ligger belägen längs Victor Hasselblads gatan i Högsbo. Byggnaden är ursprungligen från 60-talet, men har byggts till i omgångar.

Kontorsbyggnadens grundstruktur och de delar av fasaden som fortfarande var i gott skick har bevarats. Fönster är ersatta av nya, svarta fönster med spröjs i industristil, som fungerar väl ihop med det befintliga teglet på ursprungsbyggnaden. Flygeln mot Victor Hasselbladsgatan med sina tidigare vita betongelement har målats i svart och klätts in med svarta lameller som knyter an till hörntillbyggnaden.

Sammantaget innebär fasadrenoveringen ett stort lyft för huset som fått ett helt nytt uttryck.
Efter genomförd ombyggnation och tillbyggnad har även uthyrningen tagit fart och Krook & Tjäder har fortsatt skissat på lokaler för ett flertal olika intressenter, varav några redan flyttat in.

Läs mer om Monilen >>

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt - Transformation
Sannaskolan

Sannaskolan

Monilen

Monilen

Villa Copenhagen

Villa Copenhagen

Kanico

Kanico

Ljud- och Bildskolan

Ljud- och Bildskolan

Mektagonen

Mektagonen

Scandic Arvika

Scandic Arvika

Bräckeskolan

Bräckeskolan

Blomman gemensamhetslokal

Blomman gemensamhetslokal

Simonsland

Simonsland

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Krook & Tjäder Borås

Krook & Tjäder Borås

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

IKEA Museum

IKEA Museum

Intagan

Intagan

Börshuset

Börshuset

KPMG

KPMG

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

Arkitekterna Krook & Tjäder