Mektagonen

Beställare
Alecta/Newsec
Omfattning
39 000 kvm
Plats
Göteborg

Projektet ”Mektagonen” i Krokslätt omfattar transformation av befintliga lokaler innehållande gym, galleria, livsmedelsbutik, hotell/restaurang, samt tillbyggnad med kontor, livsmedelsbutik och garage. Hela tillbyggnaden är certifierad efter standarden Miljöbyggnad nivå Silver.

Samtliga föreskrivna byggmaterial samt inredning är kontrollerade i byggvarubedömningen och Sunda Hus. Plaster och övriga ohållbara material har undvikits i största möjliga mån. Fasaderna är utförda tidlösa och underhållsfria i tegel ingjutet i betongelement.

Fönsterindelning, fönsterplaceringar, trapphusplaceringar, installationer och WC-paket är utformade med tanke på framtida flexibilitet då man lätt ska kunna ändra planlayout eller funktion över tid, en förutsättning för att bygga hållbart.

För att möta framtida behov är hyresgästgränser flexibla med möjlighet att gå från öppet landskap till cellkontor. Aktiv solavskärmning, sedumtak samt vattenfördröjningssystem har arbetats in i tillbyggnadsprojektet för att svara på allt högre kommunala- och hållbarhetskrav.

Läs mer om Mektagonen >>

Fotograf: Felix Gerlach

Relaterade projekt - Transformation
Sannaskolan

Sannaskolan

Monilen

Monilen

Villa Copenhagen

Villa Copenhagen

Kanico

Kanico

Ljud- och Bildskolan

Ljud- och Bildskolan

Mektagonen

Mektagonen

Scandic Arvika

Scandic Arvika

Bräckeskolan

Bräckeskolan

Blomman gemensamhetslokal

Blomman gemensamhetslokal

Simonsland

Simonsland

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Krook & Tjäder Borås

Krook & Tjäder Borås

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

IKEA Museum

IKEA Museum

Intagan

Intagan

KPMG

KPMG

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

Arkitekterna Krook & Tjäder