Ljud- och Bildskolan

Beställare
Newsec
Omfattning
2 500 kvm
Plats
Göteborg

I ett relativt omfattande projekt fick Krook & Tjäders arkitekter i uppdrag att transformera en gammal banklokal till en ny gymnasieskola för ca 400 elever.

Detta spännande uppdrag är sprunget ur två parallella samhällsutvecklingar. Det senaste årtiondet har en tydlig transformation skett inom bankväsendet, från de pampiga stora lokalerna dit man välkomnade sina kunder för fysiska besök till en alltmer digital baserad verksamhet med färre besök och följaktligen mindre lokalbehov. Parallellt med detta har en tydlig utveckling skett inom utbildningssektor. Friskolereformen har gjort att skolorna idag lägger alltmer resurser på ett attraktivt erbjudande, varumärkesbygge och attraktiva lokaler på citynära adresser.

Den nya Ljud- och Bildskolans fastighet omfattar ca 2500 kvm, uppdelat på åtta våningar. Utöver klassrum för olika behov, matsal och uppehållsytor, ritades och uppfördes en ny interntrappa i lokalernas ljusgård för vertikal kommunikation för eleverna mellan klassrum och våningar. Antikvariska bevarandevärden medförde omsorg och avvägda ställningstaganden exteriört såväl som interiört.

Läs mer om Ljud- och Bildskolan >>

Fotograf: Andy Liffner

Relaterade projekt - Transformation
Sannaskolan

Sannaskolan

Monilen

Monilen

Villa Copenhagen

Villa Copenhagen

Kanico

Kanico

Ljud- och Bildskolan

Ljud- och Bildskolan

Mektagonen

Mektagonen

Scandic Arvika

Scandic Arvika

Bräckeskolan

Bräckeskolan

Blomman gemensamhetslokal

Blomman gemensamhetslokal

Simonsland

Simonsland

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Krook & Tjäder Borås

Krook & Tjäder Borås

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

IKEA Museum

IKEA Museum

Intagan

Intagan

KPMG

KPMG

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

Arkitekterna Krook & Tjäder