Kanico

Beställare
Kanico
Omfattning
Ombyggnad samt inredningsuppdrag
Plats
Borås

2016 flyttade Kanico sin verksamhet till det vackra Pumphuset i Simonsland, Borås. Simonslands industrikvarter är ett av de allra sista industriområdena att omvandlas i Borås. Med anor från 1800-talet och med en dominans av funkisarkitektur. Området var en slumrande skönhet som väntade på att få nytt liv.

Ledordet för transformationen av Kanicos kontor var ”hemma”. Fokus i renoveringen låg vid att ta tillbaka själen av det gamla huset. Byggnadsdelar togs tillvara och befintliga detaljer lyftes varsamt fram. Takhöjden plockades fram och originalfoder kring dörrar och valv ritades av för att låta byggnaden hitta hem. Vid rivning återfanns vackra plankgolv samt väggpanel i original som plockades upp och sattes upp i alla kontorsstråk. Många dörrar bevaras, återbrukas och flyttas till nya positioner för att möta nya behov.

Den interiöra transformationen/förvandlingen genomfördes i nära samarbete med fastighetsägaren, hyresgäster, kommunen och Stadsantikvarien. Resultatet är ett unikt, vackert kontor i ett stadskvarter som andas historia och som kommer att stå ytterligare 100 år.

Läs mer om Kanico >>

Fotograf: Tobias Davidov, Marie Hidvi

Relaterade projekt - Transformation
Sannaskolan

Sannaskolan

Monilen

Monilen

Villa Copenhagen

Villa Copenhagen

Kanico

Kanico

Ljud- och Bildskolan

Ljud- och Bildskolan

Mektagonen

Mektagonen

Scandic Arvika

Scandic Arvika

Bräckeskolan

Bräckeskolan

Blomman gemensamhetslokal

Blomman gemensamhetslokal

Simonsland

Simonsland

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Krook & Tjäder Borås

Krook & Tjäder Borås

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

IKEA Museum

IKEA Museum

Intagan

Intagan

KPMG

KPMG

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

Arkitekterna Krook & Tjäder