Blomman gemensamhetslokal

Beställare
Atrium Ljungberg
Omfattning
-
Plats
Gränby, Uppsala

Gemensamhetslokalen Blomman i Gränbystaden i Uppsala är en flexibel lokal som ska kunna byta skepnad beroende på hyresgästernas behov.  Ena dagen kan det vara ett mötesrum, och andra dagen en lokal för kalas eller yoga. Lokalen innehåller förutom en stor öppen yta med plats för 50 personer även en entré, ett större kök, en toalett och förvaringsutrymmen.

När Blomman skulle ställas i ordning och inredas fick Krook & Tjäder uppdraget. Projektet hade högt ställda hållbarhetsmål och tillsammans enades man om att testa återbruk fullt ut. Projektet genomfördes även som en studie där man klimatberäknade återbruk av all fast och lös inredning. Teamet konstaterar efter färdigställande att man minskat klimatavtrycket med 78 procent jämfört med om allt hade köpts in nytt.

Teamet bestående av Krook & Tjäder och Atrium Ljungberg har sammanställt metod, genomförande och resultat i en rapport för att illustrera projektets klimatpåverkan. Rapporten fungerar även som underlag för framtida projekt. Vill du läsa mer om vårt tillvägagångssätt kan du ta del av våra erfarenheter i rapporten nedan.


Rapport – klimatberäkning för återbruk av inredning:
Följande rapport syftar till att beskriva inredningsprojektet Blommans klimatpåverkan. Projektet har haft ett stort fokus på återbruk av fast och lös inredning. Den här rapporten syftar till att beskriva den positiva effekten återbrukad inredning har på projektets koldioxidavtryck.

Blomman - Rapport klimatberäkning

 

Fotograf: Tim Meier

Relaterade projekt - Transformation
Sannaskolan

Sannaskolan

Monilen

Monilen

Villa Copenhagen

Villa Copenhagen

Kanico

Kanico

Ljud- och Bildskolan

Ljud- och Bildskolan

Mektagonen

Mektagonen

Scandic Arvika

Scandic Arvika

Bräckeskolan

Bräckeskolan

Blomman gemensamhetslokal

Blomman gemensamhetslokal

Simonsland

Simonsland

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Krook & Tjäder Borås

Krook & Tjäder Borås

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

IKEA Museum

IKEA Museum

Intagan

Intagan

KPMG

KPMG

Nunchi

Nunchi

Slakthuset

Slakthuset

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv

SVT/SR

SVT/SR

Corem

Corem

Arkitekterna Krook & Tjäder