Västra Sjöstaden, Trelleborg

Beställare
Trelleborgs kommun
Omfattning
Strukturskiss
Plats
Västra Trelleborg

Västra Sjöstaden i Trelleborg ska förvandlas till en attraktiv stadsdel och mötesplats för stadens invånare och besökare. Tillsammans ska dessa platser och miljöer bidra till ett aktivt stadsliv i området med liv och rörelse under stora delar av dygnet.

Hösten 2018 blev Krook & Tjäder, tillsammans med Trivector, utvalda som ett av tre team att ta fram en idéskiss för en framtida stadsdel i Trelleborg, Västra Sjöstaden. Idag är platsen ett storskaligt verksamhetsområde som tillsammans med befintlig infartsled skär av staden från havet. 

Med Krook & Tjäders förslag till Västra Sjöstaden läker vi samman staden och havet, det nya och det gamla. När infarten till Trelleborg flyttar skapas förutsättningar för en ny form av gata som kan fungera sammanlänkande istället för att vara en barriär. Siktlinjer och stråk mellan Sjöstadens kvarter och ut mot havet, ger en stark havskontakt, både fysiskt och visuellt.I vårt förslag ger vi Trelleborg en ny paradgata från väster och in mot centrum, med Centralstationen i fonden. Ett brett grönt stråk med rum för aktivitet och ekosystemtjänster. Med Västra Sjöstaden skapar vi en stadsdel som ger goda förutsättningar för en klimatsmart livsstil, där bilen inte längre är det självklara valet.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Arkitekterna Krook & Tjäder