Västra Sjöstaden, Trelleborg

Beställare
Trelleborgs kommun
Omfattning
Strukturskiss
Plats
Västra Trelleborg

Västra Sjöstaden i Trelleborg ska förvandlas till en attraktiv stadsdel och mötesplats för stadens invånare och besökare. Tillsammans ska dessa platser och miljöer bidra till ett aktivt stadsliv i området med liv och rörelse under stora delar av dygnet.

Hösten 2018 blev Krook & Tjäder, tillsammans med Trivector, utvalda som ett av tre team att ta fram en idéskiss för en framtida stadsdel i Trelleborg, Västra Sjöstaden. Idag är platsen ett storskaligt verksamhetsområde som tillsammans med befintlig infartsled skär av staden från havet. 

Med Krook & Tjäders förslag till Västra Sjöstaden läker vi samman staden och havet, det nya och det gamla. När infarten till Trelleborg flyttar skapas förutsättningar för en ny form av gata som kan fungera sammanlänkande istället för att vara en barriär. Siktlinjer och stråk mellan Sjöstadens kvarter och ut mot havet, ger en stark havskontakt, både fysiskt och visuellt.I vårt förslag ger vi Trelleborg en ny paradgata från väster och in mot centrum, med Centralstationen i fonden. Ett brett grönt stråk med rum för aktivitet och ekosystemtjänster. Med Västra Sjöstaden skapar vi en stadsdel som ger goda förutsättningar för en klimatsmart livsstil, där bilen inte längre är det självklara valet.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Masthusen

Masthusen

Gustav III torg

Gustav III torg

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Billingehus

Billingehus

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Lyckholm

Lyckholm

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lektorn

Lektorn

Prästviken

Prästviken

Båstad Station

Båstad Station

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen


Arkitekterna Krook & Tjäder