Utvecklingsförslag Sloalyckan

Beställare
Falkenbergs kommun
Omfattning
Utvecklingsförslag
Plats
Falkenberg

Social hållbarhet står i fokus i detta projekt där Krook & Tjäder har tagit fram ett utvecklingsförslag för bostadsområdet Sloalyckan i Falkenberg. Sloalyckan har stor potential med sitt centrala läge och närheten till naturen runt Gruebäcken. Trots detta är det idag ett utsatt område, vilket till viss del har sin grund i hur det är uppbyggt. Odefinierade ytor bidrar till en känsla av att området är övergivet och skapar en mental barriär mellan Sloalyckan och villaområdet i väst.

För att förändra detta har våra stadsbyggare jobbat fram ett utvecklingskoncept som utgår från tre ledord: trygghet, stolthet och mobilitet.

Trygghet

Strategin för att öka tryggheten kretsar kring att skapa en bättre uppsikt. Entréer och balkonger riktas mot öppna ytor och belysning tillsätts för att ge stråk en offentlig karaktär. Befintliga hus förses med uteplatser som har direkt koppling till lägenheter på bottenplan och skapar en närvaro på de outnyttjade innergårdarna. Tvättstugorna som idag skapar osäkra baksidor och tillhåll flyttas till en central del av området. I deras ställe placeras odlingslotter som öppnar upp innergårdens fina koppling till grönstråket och bäcken.  

Lekplatsen i söder är en av flera nya målpunkter som lockar till sig besökare från andra delar av staden och skapar en plats där människor från olika socioekonomiska bakgrunder möts. En blandning av verksamheter och bostäder gör området befolkat hela dygnet.

Stolthet

Med konst och nya hållbara satsningar blir Sloalyckan ett område att visa upp. Tvätt, soprum och cykelförråd flyttar in i nya självförsörjande plusenergibyggnader. Fortsatt satsning på konst längs Gruebäcken blir en attraktion och ett unikt kännetecken för stadsdelen. Möjlighet att tillsammans ta hand om den gemensamma miljön ger en känsla av sammanhang.

Idag består området av lamellhus i ett hav av villor. Genom att lägga till något nytt i form av radhus skapas en mångfald i utbudet av bostäder. Detta ger en möjlighet till bostadskarriär, det minskar segregationen och lockar människor att stanna kvar i området även när livet förändras. I förslaget ingår även en allmän upprustning.

Mobilitet

I förslaget blir Sloalyckan en del av staden som det är lätt att ta sig till på olika sätt. Cykel, moped och elsparkcyklar prioriteras och bilars utrymme begränsas. Barriärer byggs bort och tvärgående kopplingar tillsammans med belysning skapar fler trygga vägar att röra sig på. Centralt i området, i anslutning till tvättstugor, placeras en mobilitetshub med cykelverkstad och uthyrning av bland annat elcykel.

 

Sloalyckan blir i sin uppdaterade version ett mer sammanhållet och blandat bostadsområde. En plats att leva på och längta till.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Arkitekterna Krook & Tjäder