Stadsrum Oceanhamnen H+

Beställare
Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs Stad
Omfattning
ca 40 000 m²
Plats
Helsingborg

Oceanhamnen i Helsingborg är ett spännande och omfattande projekt där Krook & Tjäders landskapsarkitekter konceptuellt arbetat fram gestaltningsprogram. Tillsammans med Helsingborgs stad har vi skapat ett program som ger karaktär för området. Projektet på ca 40 000 m² håller på att byggas och vi är fortfarande involverade.

Oceanhamnen är det första av fyra områden som utvecklas inom H+-området. H+ är ett av de största utvecklingsområdena i Helsingborg i modern tid. Som en del av gestaltningsprogrammet har Krook & Tjäder gjort detaljerade förslag för en park - Dockanparken och ett nytt havsbad. 

I samarbete med Helsingborg Stad har Krook & Tjäder sedan 2016 utvecklat gestaltningsprinciper och tagit fram olika gestaltningsprogram för området Oceanhamnen. Projektet är utfört i ett nära samarbete mellan olika kommunala avdelningar och är del av en långvarig relation med ramavtal som löpt sedan 2013.

Oceanhamnens gestaltning bygger på de övergripande målen för hela H+ området med 5 gemensamma ledord, 5 T:n som vi eftersträvar i arbetet:

Teknologi - Vi utvecklar och testar nya idéer.

Tid - Vi skapar närhet i vardagen, service och rekreation inom 600 meter.

Talang - Vi bejakar kreativitet och företagsamhet. Genom att involvera invånare och näringslivet.

Tolerans - Mångfald i allt. Vi bjuder in och involverar invånare, samarbetspartners och andra aktörer i olika typer av medskapande processer.

Men inte Tillrättalagt - Vi går utanför ramarna. Visar öppenhet och transparens om att utveckla mötesplatser, innehåll och stadsdelar utan att veta hur dessa ska se ut.

 

Läs vidare om fler av Krook & Tjäders projekt i nära anslutning till Oceanhamnen - Dockanparken och DjungellekanHamnbassängenKungstorget, och Ångfärjeparken.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Arkitekterna Krook & Tjäder