Social Konsekvensanalys

Beställare
Båstad kommun
Omfattning
Social konsekvensanalys
Plats
Båstad

Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokument för Båstad har tagit fram i dialog med Båstads invånare och baseras i stor utsträckning på intryck och diskussioner som framkom under en workshop i augusti 2015. Som en del i arbetet med ett inriktningsdokument för centrala Båstads utveckling har en social konsekvensanalys tagits fram för att på ett strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som behöver hanteras och vilka konsekvenserna blir av ett genomförande av det slutliga förslaget.

Konsekvensanalysen utgår från det analysverktyg som utvecklats av Göteborgs stad och som fångar upp sociala aspekter i olika skalor. För att då en användbar analys för hela Båstads tätort har analysverktyget modifierats något. Istället för att dela upp analysen i olika skalor har ett antal geografiska fokusområden valts ut för närmare analys och diskussion.

Medverkande:
Lina Lindegren har fungerat som processtöd och medverkat i dialogarbetet och sammanställning av materialet.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Oceanparken

Oceanparken

Masthusen

Masthusen

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Gustav III torg

Gustav III torg

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Båstad Station

Båstad Station

Prästviken

Prästviken

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lyckholm

Lyckholm

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Arkitekterna Krook & Tjäder