Prästviken

Beställare
Titania
Omfattning
Nybyggnad av ca 600 bostäder
Plats
Botkyrka kommun

Strax söder om Stockholm i Botkyrka kommun planläggs för ett nytt bostadsområde, Prästviken. Kulturmiljön med Botkyrka kyrka, den gamla arrendatorsbostaden och Asptunavägen har varit tongivande för områdets utformning. Den nya bebyggelsen harmoniserar med den omkringliggande kulturmiljön genom färgsättning och utformning. Skalan varierar mellan 2-5 våningar.

Planen ger möjlighet till ett bostadsområde med ca 600 nya bostäder i flerbostadshus, småhus och radhus. Här planläggs även för ny busshållplats, förbättrad kommunikation för gång och cykel, förskola och LSS-boende.

Krook & Tjäder har svarat för framtagande av planillustration vilket inneburit studier av bebyggel¬sens placering, höjdsättning, husmått, garageutformning, parkeringsplatser i området, angöring, leveranser, entréer, höjdsättning och utformning av gårdar i anslutning till bebyggelsen. Gestaltningsprogrammet reglerar de höga ambitionerna kring utformning av allmän plats, ute- och närmiljö men även bebyggelse. Utformning har skett i nära samverkan mellan planarkitekter, arkitekter och landskapsarkitekter.

Uppdraget drivs som en byggherredriven planprocess. I rollen som projektledare för detaljplanen har Krook & Tjäder stöttat beställaren i kontakten med kommunen och även att svarat för mötesupplägg och avstämning med myndigheter och kommunala förvaltningar.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Oceanparken

Oceanparken

Masthusen

Masthusen

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Gustav III torg

Gustav III torg

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Båstad Station

Båstad Station

Prästviken

Prästviken

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lyckholm

Lyckholm

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Arkitekterna Krook & Tjäder