Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Beställare
Titania
Omfattning
Nybyggnad av ca 600 bostäder
Plats
Botkyrka kommun

Strax söder om Stockholm i Botkyrka kommun planläggs för ett nytt bostadsområde, Prästviken. Kulturmiljön med Botkyrka kyrka, den gamla arrendatorsbostaden och Asptunavägen har varit tongivande för områdets utformning. Den nya bebyggelsen harmoniserar med den omkringliggande kulturmiljön genom färgsättning och utformning. Skalan varierar mellan 2-5 våningar.

Planen ger möjlighet till ett bostadsområde med ca 600 nya bostäder i flerbostadshus, småhus och radhus. Här planläggs även för ny busshållplats, förbättrad kommunikation för gång och cykel, förskola och LSS-boende.

Krook & Tjäder har svarat för framtagande av planillustration vilket inneburit studier av bebyggel¬sens placering, höjdsättning, husmått, garageutformning, parkeringsplatser i området, angöring, leveranser, entréer, höjdsättning och utformning av gårdar i anslutning till bebyggelsen. Gestaltningsprogrammet reglerar de höga ambitionerna kring utformning av allmän plats, ute- och närmiljö men även bebyggelse. Utformning har skett i nära samverkan mellan planarkitekter, arkitekter och landskapsarkitekter.

Uppdraget drivs som en byggherredriven planprocess. I rollen som projektledare för detaljplanen har Krook & Tjäder stöttat beställaren i kontakten med kommunen och även att svarat för mötesupplägg och avstämning med myndigheter och kommunala förvaltningar.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Arkitekterna Krook & Tjäder