Dockanparken och Djungellekan

Beställare
Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad
Omfattning
-
Plats
Helsingborg

Dockanparken är belägen i och kring en gammal torrdocka. Gestaltningen tar avstamp i platsens historia och adderar samtidigt element för att forma dess nya identitet. Parken spelar en viktig roll som en av få parker i H+-området. Parken utgör den första kontakten med området från staden då en ny cykelbro från Helsingborg centrum landar här. Parken innehåller platser för en bred målgrupp med en lekplats - Djungellekan, promenadstråk, solplatser, vattenkontakt, tillgång till en gammal kranstruktur och en stor grönyta för rekreation. Biodiversiteten kommer att förbättras avsevärt i området med många olika planteringstypologier och artrikedom.

Lekplatsen Djungellekan uppförs i parkens södra del. Dess tema är resultatet av en tävling utlyst bland barn i Helsingborgs stad där det vinnande och mest önskade förslaget var djungeltema. Här väcks barnens upptäckarlust och nyfikenhet i en prunkande miljö med fullskaliga gorillor, giraffer och elefanter i origamitema. Lekutrustningen är skapad unikt för platsen och parkens rutschkana går bland annat genom elefantens snabel. 

Dockanparkens gestaltning bygger på de övergripande målen för hela H+ området med 5 gemensamma ledord, 5 T:n som vi eftersträvar i arbetet:

Teknologi - Vi utvecklar och testar nya idéer.

Tid - Vi skapar närhet i vardagen, service och rekreation inom 600 meter.
Talang - Vi bejakar kreativitet och företagsamhet. Genom att involvera invånare och näringslivet.

Tolerans - Mångfald i allt. Vi bjuder in och involverar invånare, samarbetspartners och andra aktörer i olika typer av medskapande processer.

Men inte Tillrättalagt - Vi går utanför ramarna. Visar öppenhet och transparens om att utveckla mötesplatser, innehåll och stadsdelar utan att veta hur dessa ska se ut.

Läs mer på Helsingborgs stad >>

Läs vidare om fler av Krook & Tjäders projekt i nära anslutning till Dockanparken - HamnbassängenKungstorget, Oceanhamnen och Ångfärjeparken.

Fotograf: Martin Sörbo

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Arkitekterna Krook & Tjäder