Masthusen

Beställare
Skandia Fastigheter, NCC
Omfattning
2100 kvm förskola + 4000 BTA förskolegård på markplan och tak, 8300 BTA parkering, 250 LOA lokalytor i entréplan.
Plats
Västra Hamnen, Malmö

I hjärtat av Västra Hamnen i Malmö har Krook & Tjäder medverkat i utvecklingen av Masthusen i nära samarbete med Skandia fastigheter.  År 1999 köper dåvarande Diligentia 110 000 kvm möjligheter på industrimark, över tid har området formats om till 16 kvarter med ca 170 000 kvm bostäder och lokaler med bland annat kontor, handel, skola och service. Krook & Tjäder har arbetat med utformningen av kv 13-16 under planprocessens förfarande. Unikt för stadsutvecklingsprojektet Masthusen är att det är först i Norden med att klassas inom Breeam Communities, som bedömer miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kv Masthusen 15 utgör tillsammans med Masttorget och angränsande kvarter, hjärtat av Masthusen och förser hela stadsdelen med ett nytt mobilitetshus i 5 våningar med lokaler i entréplan mot Stora Varvsgatan samt en ny förskola med plats för ca 160 förskolebarn. Projektet gestaltar en innovativ lösning på utemiljö för förskolebarnen om 4000kvm förskolegård fördelat på gårdsplan och toppen av mobilitetshuset på vån 4. Lösningen är ett framgångsrikt resultat av ett nära samarbete mellan fastighetsägare, skolförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och arkitekt genom hela processen.  Förskolan och förskolegården gör att hela kvarteret får en grön och livlig prägel.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är fastigheten certifierad Breeam Excellent och har omsorgsfullt studerats för att kunna innehålla flera olika typer av program för att hantera och möjliggöra förändring över tid.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Oceanparken

Oceanparken

Masthusen

Masthusen

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Gustav III torg

Gustav III torg

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Båstad Station

Båstad Station

Prästviken

Prästviken

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lyckholm

Lyckholm

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Arkitekterna Krook & Tjäder