Masthusen

Beställare
Skandia Fastigheter
Omfattning
Fyra kvarter
Plats
Västra Hamnen i Malmö

Masthusen ligger centralt i Västra Hamnen i Malmö på området där Malmömässan tidigare fanns. Här har Krook & Tjäder åt Skandia Fastigheter ritat bebyggelse- och gatustruktur som underlag för en ny detaljplan. Detaljplanen omfattar fyra kvarter och innehåller bostäder, kontor, handel, förskola och parkeringshus. I förskolekvarteret har en unik lösning där förskola och parkeringshus fungerar i symbios skapats. Genom att utnyttja både mark och parkeringshusets tak som förskolegårdar skapas en spännande och yteffektiv lösning med utemiljöer av hög kvalitet. 3D-visualisering av Tomorrow (kvällsbilden)

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Billingehus

Billingehus

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Prästviken

Prästviken

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Gustav III torg

Gustav III torg

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Masthusen

Masthusen

Lektorn

Lektorn

Båstad Station

Båstad Station

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Lyckholm

Lyckholm

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter


Arkitekterna Krook & Tjäder