Lyckholm

Beställare
Centur
Omfattning
Stadsbyggnadsförslag med verksamheter, kontor och bostäder
Plats
Göteborg

Krook & Tjäder har på uppdrag av Peabs och Balders gemensamma bolag Centur skissat på andra etappen av ombyggnaden av Lyckholms gamla bryggeriområde i Göteborg. Den andra etappen av utvecklingen har som mål att tillföra både nya bostäder och fler verksamheter i området.

I förslaget redovisas en möjlig utbyggnad som skulle bostäder längs Mölndalsån och kontor mot järnvägen i öster och i norra delen. Även ett hotell finns med i förslaget, som tillsammans med bostäderna skapar ett levande område även kvällstid och bidrar till en blandad stadsdel. Fler arbetsplatser kan ytterligare vitalisera området och man utnyttjar redan exploaterad mark bättre. Strävan har varit att komplettera den befintliga bebyggelsen med moderna byggnader som i material, varierade volymer och taklandskap anknyter till den äldre.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Oceanparken

Oceanparken

Masthusen

Masthusen

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Gustav III torg

Gustav III torg

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Båstad Station

Båstad Station

Prästviken

Prästviken

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lyckholm

Lyckholm

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Arkitekterna Krook & Tjäder