Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Beställare
Centur
Omfattning
Stadsbyggnadsförslag med verksamheter, kontor och bostäder
Plats
Göteborg

Krook & Tjäder har på uppdrag av Peabs och Balders gemensamma bolag Centur skissat på andra etappen av ombyggnaden av Lyckholms gamla bryggeriområde i Göteborg. Den andra etappen av utvecklingen har som mål att tillföra både nya bostäder och fler verksamheter i området.

I förslaget redovisas en möjlig utbyggnad som skulle bostäder längs Mölndalsån och kontor mot järnvägen i öster och i norra delen. Även ett hotell finns med i förslaget, som tillsammans med bostäderna skapar ett levande område även kvällstid och bidrar till en blandad stadsdel. Fler arbetsplatser kan ytterligare vitalisera området och man utnyttjar redan exploaterad mark bättre. Strävan har varit att komplettera den befintliga bebyggelsen med moderna byggnader som i material, varierade volymer och taklandskap anknyter till den äldre.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Arkitekterna Krook & Tjäder