Lektorn

Beställare
Varbergs Bostads AB
Omfattning
-
Plats
Varberg

Detaljplanen innebär en förtätning av Varbergs tätort med bostäder. Planområdet är beläget längs med infartsvägen Södra vägen i stadsdelen Sörse ca 1,5 km söder om Varbergs stadskärna. Planen syftar till att möjliggöra uppförande av ca 230 nya bostäder i flerbostadshus med varierade höjder. Huvuddelen av parkeringen kommer att förläggas i garage under mark. Idag rymmer planområdet markparkering, garage och en kontorsbyggnad.

Detaljplanen har en grundstruktur som delar upp bebyggelsen i fyra kvarter med en lägre bebyggelse åt väster och en högre åt öster. Uppdelningen i kvarter säkerställer siktstråk genom bebyggelsen vilka är placerade i förlängningen av befintliga rörelsestråk i Sörse. Den viktigaste utredningsfrågan under processen var för höga bullernivåer längs planområdets ena sida från Södra vägen och förslagets utformning ändrades pga. detta under processens gång. Principen med ljuddämpad sida tillämpas för att klara riktlinjerna.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Billingehus

Billingehus

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Prästviken

Prästviken

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Gustav III torg

Gustav III torg

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Masthusen

Masthusen

Lektorn

Lektorn

Båstad Station

Båstad Station

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Lyckholm

Lyckholm

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter


Arkitekterna Krook & Tjäder