Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Beställare
Gothenburg CoValley
Omfattning
Framtagande av detaljplan för 100.000 kvm BTA blandad bebyggelse
Plats
Åbro, Mölndal

GoCo är ett utvecklingsprojekt med visionen att skapa ett kluster för hälsa och innovation i anslutning till AstraZenecas anläggning i Åbro. Ambitionen är att skapa en innovativ arbetsplats och ett område som sätter människan och utveckling i fokus. Projektet är ett första steg i en möjlig större utveckling för hela Åbro industriområde till en levande stadsdel. Ett nytt område för hälsa och innovation kan agera som katalysator för att stärka utvecklingen av Mölndal, både på kort och lång sikt.

Området utgör 100 000 kvm BTA som fördelas på kontor, centrumverksamhet, hotell och boende för studenter och gästforskare.

Projektet drivs som byggherredriven planprocess. Framtagande av planhandlingarna skett i nära samarbete med byggherren, Gehl arkitekter, Mölndals Stad och övriga konsulter. Genom att Krook & Tjäder fungerat som en länk mellan byggherre och kommunen har det varit möjligt att få en tydlig koppling mellan projektidé och detaljplan.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Arkitekterna Krook & Tjäder