GoCo Mölndal

Beställare
Gothenburg CoValley
Omfattning
Framtagande av detaljplan för 100.000 kvm BTA blandad bebyggelse
Plats
Åbro, Mölndal

GoCo är ett utvecklingsprojekt med visionen att skapa ett kluster för hälsa och innovation i anslutning till AstraZenecas anläggning i Åbro. Ambitionen är att skapa en innovativ arbetsplats och ett område som sätter människan och utveckling i fokus. Projektet är ett första steg i en möjlig större utveckling för hela Åbro industriområde till en levande stadsdel. Ett nytt område för hälsa och innovation kan agera som katalysator för att stärka utvecklingen av Mölndal, både på kort och lång sikt.

Området utgör 100 000 kvm BTA som fördelas på kontor, centrumverksamhet, hotell och boende för studenter och gästforskare.

Projektet drivs som byggherredriven planprocess. Framtagande av planhandlingarna skett i nära samarbete med byggherren, Gehl arkitekter, Mölndals Stad och övriga konsulter. Genom att Krook & Tjäder fungerat som en länk mellan byggherre och kommunen har det varit möjligt att få en tydlig koppling mellan projektidé och detaljplan.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Billingehus

Billingehus

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Prästviken

Prästviken

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Gustav III torg

Gustav III torg

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Masthusen

Masthusen

Lektorn

Lektorn

Båstad Station

Båstad Station

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Lyckholm

Lyckholm

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter


Arkitekterna Krook & Tjäder