Planprogram Falsterbokanalen

Beställare
Vellinge Kommun
Omfattning
Olika verksamheter samt flerbostadshus med 300 Lägenheter
Plats
Falsterbokanalen

Krook & Tjäder tog under våren 2016 fram ett planprogram för Falsterbokanalen. Syftet var att klarlägga förutsättningar och ange riktlinjer för utvecklingen av områdena vid kanalen från ett hamn- och verksamhetsområde till ett område med blandad bebyggelse. Ambitionen är att skapa en blandstadsmiljö med en stor variation av funktioner, en rikedom på mötesplatser och levande publika rum. Områdets närhet till hav och båtliv ska prägla funktioner, verksamheter och utformning av området. I programmet beskrivs de karaktärer och principlösningar som ska eftersträvas i den fortsatta planeringen av området.

Planprogrammet omfattar förslag som ger möjlighet till nybyggnation av sam­manlagt ca 300 lägenheter samt ytor för verksamheter i form av hotell, kontor, restauranger, kallbadhus, föreningslokaler och småbåtshamn i och kring Falster­bokanalen.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Arkitekterna Krook & Tjäder