Falsterbokanalen

Beställare
Vellinge Kommun
Omfattning
Olika verksamheter samt flerbostadshus med 300 Lägenheter
Plats
Falsterbokanalen

Krook & Tjäder tog under våren 2016 fram ett planprogram för Falsterbokanalen. Syftet var att klarlägga förutsättningar och ange riktlinjer för utvecklingen av områdena vid kanalen från ett hamn- och verksamhetsområde till ett område med blandad bebyggelse. Ambitionen är att skapa en blandstadsmiljö med en stor variation av funktioner, en rikedom på mötesplatser och levande publika rum. Områdets närhet till hav och båtliv ska prägla funktioner, verksamheter och utformning av området. I programmet beskrivs de karaktärer och principlösningar som ska eftersträvas i den fortsatta planeringen av området.

Planprogrammet omfattar förslag som ger möjlighet till nybyggnation av sam­manlagt ca 300 lägenheter samt ytor för verksamheter i form av hotell, kontor, restauranger, kallbadhus, föreningslokaler och småbåtshamn i och kring Falster­bokanalen.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Oceanparken

Oceanparken

Masthusen

Masthusen

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Gustav III torg

Gustav III torg

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Båstad Station

Båstad Station

Prästviken

Prästviken

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lyckholm

Lyckholm

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Arkitekterna Krook & Tjäder