Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Beställare
Eksta Bostads AB
Omfattning
Ca 80 bostäder samt förskola
Plats
Stockalid, Åsa (Kungsbacka kommun)

I natursköna Stockalid strax öster om Åsa station i Kungsbacka kommun har Krook & Tjäder tillsammans med Eksta Bostads AB och Nordr utvecklat ett bostadsområde.

Bostäderna utgör en första etapp i utvecklingen av det framtida Åsa och möjliggör ca 80 bostäder fördelat på radhus, parhus och lägenheter i flerbostadshus. I projektet ingår även utbyggnad av förskola.

Krook & Tjäder har tagit fram planhandlingar samt drivit uppdraget i rollen som projektledare och samordnat utredningsarbetet samt genomförandefrågor tillsammans med underkonsulter.

Krook & Tjäder har i uppdraget även gestaltat området och tagit fram förslag till bebyggelsestruktur. Arbetet har således inneburit studier av bebyggelsens placering, höjdsättning, husmått, angöring, parkering med mera.

Projektet har utförts i nära samarbete med kommunens projektgrupp och ingick som ett av tre pilotprojekt i Kungsbacka kommun gällande byggaktörsdrivna detaljplaner.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Arkitekterna Krook & Tjäder