Planprogram Båstad Station

Beställare
Båstad kommun
Omfattning
Stadsbyggnad med station och 1 000 bostäder
Plats
Båstad

Båstad station flyttades till en ny plats när tunneln genom Hallandsåsen öppnades 2015. Stationens nya placering är strax nordost om centrala Båstad, nära det område som kallas Hemmeslöv. Krook & Tjäder har tagit fram ett planprogram som behandlar hur Båstad ska byggas ut mot den nya stationen. Området kommer fullt utbyggt att rymma drygt 1000 bostäder och betraktas som kommunens största och viktigaste utvecklingsområde under de kommande 10-15 åren. Planprogrammet behandlar hur en hållbar blandstad ska växa fram kring den nya stationen och arbetet med detaljplaner har påbörjats.

Krook & Tjäder arbetar med hela planprocessen och har som en del av planeringen av området även arrangerat workshopar i hållbar stadsbyggnad. Förutom detta har även gestaltningen av stationstorget, den nya gångtunneln under järnvägen och de offentliga miljöerna längs Inre kustvägen ingått som en del av projektet.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Arkitekterna Krook & Tjäder