Båstad Station

Beställare
Båstad kommun
Omfattning
Stadsbyggnad med station och 1 000 bostäder
Plats
Båstad

Båstad station flyttades till en ny plats när tunneln genom Hallandsåsen öppnades 2015. Stationens nya placering är strax nordost om centrala Båstad, nära det område som kallas Hemmeslöv. Krook & Tjäder har tagit fram ett planprogram som behandlar hur Båstad ska byggas ut mot den nya stationen. Området kommer fullt utbyggt att rymma drygt 1000 bostäder och betraktas som kommunens största och viktigaste utvecklingsområde under de kommande 10-15 åren. Planprogrammet behandlar hur en hållbar blandstad ska växa fram kring den nya stationen och arbetet med detaljplaner har påbörjats.

Krook & Tjäder arbetar med hela planprocessen och har som en del av planeringen av området även arrangerat workshopar i hållbar stadsbyggnad. Förutom detta har även gestaltningen av stationstorget, den nya gångtunneln under järnvägen och de offentliga miljöerna längs Inre kustvägen ingått som en del av projektet.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Masthusen

Masthusen

Gustav III torg

Gustav III torg

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Billingehus

Billingehus

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Lyckholm

Lyckholm

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lektorn

Lektorn

Prästviken

Prästviken

Båstad Station

Båstad Station

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen


Arkitekterna Krook & Tjäder