Båstad Station

Beställare
Båstad kommun
Omfattning
Stadsbyggnad med station och 1 000 bostäder
Plats
Båstad

Båstad station flyttades till en ny plats när tunneln genom Hallandsåsen öppnades 2015. Stationens nya placering är strax nordost om centrala Båstad, nära det område som kallas Hemmeslöv. Krook & Tjäder har tagit fram ett planprogram som behandlar hur Båstad ska byggas ut mot den nya stationen. Området kommer fullt utbyggt att rymma drygt 1000 bostäder och betraktas som kommunens största och viktigaste utvecklingsområde under de kommande 10-15 åren. Planprogrammet behandlar hur en hållbar blandstad ska växa fram kring den nya stationen och arbetet med detaljplaner har påbörjats.

Krook & Tjäder arbetar med hela planprocessen och har som en del av planeringen av området även arrangerat workshopar i hållbar stadsbyggnad. Förutom detta har även gestaltningen av stationstorget, den nya gångtunneln under järnvägen och de offentliga miljöerna längs Inre kustvägen ingått som en del av projektet.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Oceanparken

Oceanparken

Masthusen

Masthusen

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Hållbar småstad – handbok för planering av levande kvarter

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Gustav III torg

Gustav III torg

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Båstad Station

Båstad Station

Prästviken

Prästviken

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lyckholm

Lyckholm

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Arkitekterna Krook & Tjäder