• Krook Tjader Falsterbokanalen

Stadsbyggnad

På Krook & Tjäder arbetar landskapsarkitekter, arkitekter och planeringsarkitekter tätt ihop i gemensamma projekt. Med kompetens inom respektive disciplin ser vi till att belysa olika delar i stadsbyggnadsprocessen. Genom ett nära samarbete mellan våra kontor runt om i landet har vi tillgång till och möjlighet att sätta samman rätt team för respektive projekt. Vår målsättning är att genom utformningen av den fysiska miljön skapa livskvalitet och en hållbar vardag för människorna som lever i och brukar den. Vi arbetar med stadsbyggnad i alla skalor, från utvecklingsstrategier för hela kommuner, till strukturplaner för nya stadsdelar och formgivning av det enskilda kvarteret. Dialog är central i allt vi gör och vi arbetar tillsammans och inkluderande med våra beställare såväl som med kommuner, myndigheter och invånare. Vi designar processer och har metoder för att uppnå kreativitet, dialog och genomförbarhet i projekten. Hållbarhet går som en röd tråd i våra stadsbyggnadsprocesser där vi arbetar systematiskt med målen i Agenda 2030.

Maria Nykvst Thumb

                          "Stadsbyggnad gestaltar stadens form och driver stadsbyggnadsprocessen framåt"

MARIA CZINDER, arkitekt och ansvarig inom Stadsbyggnad

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Gestaltningsförslag kv Häradshövdingen

Stadsutveckling Slakthusområdet

Stadsutveckling Slakthusområdet

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Struktur och gestaltning Jägersro Hästcenter

Simonsland

Simonsland

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Byggaktörsdriven stadsutveckling Gustav III torg

Planprogram Falsterbokanalen

Planprogram Falsterbokanalen

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Byggaktörsdriven planprocess i Åsa

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Stadsbyggnadsförslag och detaljplan Prästviken

Strukturskiss Maria station

Strukturskiss Maria station

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Stadsbyggnadsförslag Lyckholm

Planprogram Båstad Station

Planprogram Båstad Station

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Byggaktörsdriven planprocess GoCo Mölndal

Planprogram Landvetter

Planprogram Landvetter

Scenarioplanering Växjö

Scenarioplanering Växjö

Handbok Hållbar småstad

Handbok Hållbar småstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Social Konsekvensanalys Båstad

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utbyggnadsskiss Fammarp

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Utvecklingsförslag Sloalyckan

Arkitekterna Krook & Tjäder