• Krook Tjader Slakthusomradet

Stadsbyggnad

På Krook & Tjäder arbetar landskapsarkitekter, arkitekter och planeringsarkitekter tätt ihop i gemensamma projekt. Med kompetens inom respektive disciplin ser vi till att belysa olika delar i stadsbyggnadsprocessen. Genom ett nära samarbete mellan våra kontor runt om i landet har vi tillgång till och möjlighet att sätta samman rätt team för respektive projekt. Vår målsättning är att genom utformningen av den fysiska miljön skapa livskvalitet och en hållbar vardag för människorna som lever i och brukar den. Vi arbetar med stadsbyggnad i alla skalor, från utvecklingsstrategier för hela kommuner, till strukturplaner för nya stadsdelar och formgivning av det enskilda kvarteret. Dialog är central i allt vi gör och vi arbetar tillsammans och inkluderande med våra beställare såväl som med kommuner, myndigheter och invånare. Vi designar processer och har metoder för att uppnå kreativitet, dialog och genomförbarhet i projekten. Hållbarhet går som en röd tråd i våra stadsbyggnadsprocesser där vi arbetar systematiskt med målen i Agenda 2030.

Stadsbyggnad
"Stadsbyggnad gestaltar stadens form och driver stadsbyggnadsprocessen framåt".

LINA LINDGREN, landskapsarkitekt och vik. ansvarig inom Stadsbyggnad

 

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Masthusen

Masthusen

Gustav III torg

Gustav III torg

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Billingehus

Billingehus

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Lyckholm

Lyckholm

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lektorn

Lektorn

Prästviken

Prästviken

Båstad Station

Båstad Station

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen


Arkitekterna Krook & Tjäder