Tornby Handelsträdgårdar

Beställare
NCC
Omfattning
Nybyggnad av handelshus, 20 000 kvm
Plats
Linköping

Tornby handelsgårdar är ett större handelsområde i Linköping. Krook & Tjäder arbetar tätt tillsammans med NCC Project Development och utvecklar flera tomter i området. Området var först tänkt som industriområde, men efter hand har det utvecklats till ett av landet största centrum för externhandel. I området skapas flödeseffektiva och moderna lokaler som miljöcertifieras enligt BREEAM.

Hus D: I november 2015 startades arbetet med att ta fram Bygghandlingar. Arbete med hyresgästanpassningar gjordes parallellt och februari 2017 stod sedan hus D färdigt. Huset innehåller två större butiker, en restaurang, en trampolinhall och en gymkedja. Fasaderna är uppbyggda med betongelement i kombination med plåtkassett element. Entréerna är tydligt markerade på den långa fasaden med tydliga storefronts av träpanel. Den norra fasaden annonserar sig tydligt mot E4:an med dess lastgård som har skärmväggar av genomlyst polykarbonat. Fasadskyltar finns över entréer, den västra gaveln och norrut mot motorvägen.

Hus B: Just nu pågår arbete med att ta fram underlag till hyresgästanpassningar. Arbetet med Bygghandlingar förväntas starta under Q3 2017. Huset kommer att innehålla ett flertal butiker i varierande storlek, samt eventuell några mindre restauranger. Ett gestaltningsförslag är framtaget. Byggnaden och fasaderna kommer att byggas upp likt hus D.  Entréer och de 2 hörnbutikerna kommer att förstärkas med perforerad plåt. Perforeringen ska anspela till historien förknippad med Tornby. Förutsättningen med huset har varit att skapa en stadsmässig känsla men samtidigt en småskalig miljö. Föreslaget innehåller en variation av höjder på entréer och ett djupare gångstråk framför butikerna för att ge möjlighet till sittgrupper, planteringar och uteserveringar.

Relaterade projekt - Retail
Mölndal Galleria

Mölndal Galleria

Kodakhuset

Kodakhuset

Gulmåran Handel

Gulmåran Handel

KappAhl, Jerns, Ecco

KappAhl, Jerns, Ecco

Kållered Köpstad

Kållered Köpstad

West Coast Plaza

West Coast Plaza

Galleria Trädgården

Galleria Trädgården

Vallhamra Torg

Vallhamra Torg

Östra Hamngatan 39

Östra Hamngatan 39

Tornby Handelsträdgårdar

Tornby Handelsträdgårdar

Arkitekterna Krook & Tjäder