Kodakhuset

Beställare
Next Step Group & BRA Bygg
Omfattning
Om- och tillbyggnad, 7 000 kvm
Plats
Nya Hovås - Göteborg

Kodakhuset, även känt som Origo-huset, ligger vid Billdalsavfarten från väg 158. Byggnaden utgör en centrumbyggnad i den nya stadsdelen Nya Hovås. Det befintliga huset byggdes 1982 för Kodak och har i detta projekt fått en genomgripande omdaning med större om- och tillbyggnader. Tillbyggnader omfattar en area på mer än 7000 kvm för olika verksamheter, samt ett nytt parkeringshus som byggts intill på drygt 10 000 kvm. Vissa befintliga verksamheter har utökats eller flyttat och många nya hyresgäster har flyttat in i byggnaden. Handel, primärvård, gym och sportaktiviteter är dominerande verksamheter i huset.

Handeln består av en ICA Kvantum, Systembolaget och flera mindre butiker och restauranger. Här har man på ett fint sätt blandat små butiker och verksamheter med betydligt större och på så sätt lyckats skapa en intressant, trivsam och spännande variation som känns stadsmässig och modern. Bredden och mixen av service och butiker kommer att göra vardagen smidig för de närboende och besökare.

Med en mycket intresserad och engagerad beställare har projektet högt ställda gestaltningskrav på stråk, volymer, material och identitet. Målbilden för området är ”en stadsdel i världsklass”. Projektet har inneburit en utmanande gestaltningsuppgift med att försöka få till en helhet av olika typer av tillbyggnader ihop med det karaktäristiska befintliga huset. Komplexiteten i projektet har framförallt rört många parallella projekt, anpassning till befintliga och nya förhållanden i och intill huset, inlastning och lastgård under ny tillbyggnad och anslutning till nytt parkeringshus m.m.

Projektet är färdigställes helt under 2019, men om- och tillbyggnad har gjorts under flera etapper. Krook & Tjäder har deltagit i förändrings- och gestaltningsarbetet från skiss till bygghandling.

Fotograf: Åke Eson Lindman

Relaterade projekt - Retail
Mölndal Galleria

Mölndal Galleria

Kodakhuset

Kodakhuset

Gulmåran Handel

Gulmåran Handel

KappAhl, Jerns, Ecco

KappAhl, Jerns, Ecco

Kållered Köpstad

Kållered Köpstad

West Coast Plaza

West Coast Plaza

Galleria Trädgården

Galleria Trädgården

Vallhamra Torg

Vallhamra Torg

Östra Hamngatan 39

Östra Hamngatan 39

Tornby Handelsträdgårdar

Tornby Handelsträdgårdar

Arkitekterna Krook & Tjäder