KappAhl, Jerns, Ecco

Beställare
Wallenstam
Omfattning
Restaurering av hus- och butiksfasader
Plats
Kungsgatan, Göteborg

KappAhls butik på Kungsgatan vid stadens mest centrala butiks- och gågata, inryms på två våningsplan i det s.k. Gillbladshuset. Här har Krook & Tjäder varsamt restaurerat hus- och butiksfasader. Totalt ca ett halvt kvarter inom Vallgraven i Göteborg. Gillbladshuset består av flera olika huskroppar, som tillsammans utgör ett halvt kvarter vid gatorna Kungsgatan, Korsgatan och Kyrkogatan. De äldsta byggnadsdelarna uppfördes i början av 1800-talet, och följer man husens historia har ombyggnader skett nästan varje år sedan dess, i någon del av huset. 

2015 byggdes KappAhls butiksyta om interiört för att effektivisera verksamheten. I samband med detta byggdes även fasaden för husdelen om och moderniserades. Husets två nedre butiksplan fick stora skyltytor i form av glasfasader, och kontorsvåningarna ovan putsades i svart. 2016 fortsatte upprustning/renovering även av övriga husfasader inom ”Gillbladshuset”, efter tätt samarbete med byggnadsantikvarie Martin Lindholm. Varje hus fick sin egen karaktär i form av färgsättning och individuell bearbetning av sockelvåning med sten eller puts, fina putsband, omfattningar och friser.

Relaterade projekt - Retail
Mölndal Galleria

Mölndal Galleria

Kodakhuset

Kodakhuset

Gulmåran Handel

Gulmåran Handel

KappAhl, Jerns, Ecco

KappAhl, Jerns, Ecco

Kållered Köpstad

Kållered Köpstad

West Coast Plaza

West Coast Plaza

Galleria Trädgården

Galleria Trädgården

Vallhamra Torg

Vallhamra Torg

Östra Hamngatan 39

Östra Hamngatan 39

Tornby Handelsträdgårdar

Tornby Handelsträdgårdar

Arkitekterna Krook & Tjäder