Gulmåran Handel

Beställare
Genova och Järngrinden
Omfattning
400 bostäder och handel
Plats
Borås

Krook & Tjäder tog hem vinsten i det parallella uppdraget för fastigheten Gulmåran 7 i Borås som innefattar Bostäder och Handel med förslaget ”Romantisk Rationalism”. (April år 2018)

Övriga deltagare i tävlingen var Wingårdhs, Semren-Månsson, R-studio.

Genova och Järngrindens motivering till vinsten:
”Krook & Tjäders förslag ROMANTISK RATIONALISM presenterar ett väl genomtänkt och inspirerande förslag, med stadsrum som länkar mellan stad och natur. Genom det lättillgängliga torget och det nya stadsrummet med närhet till det gröna skapas en fin harmoni. En upprepad byggnadsutformning skapar en grund till ett bra genomförande. Krook och Tjäders förslag bedöms bäst motsvara de förväntningar vi har på det vidare arbetet med Gulmåran. ”

För mer info kontakta Göteborgskontoret

Relaterade projekt - Retail
Mölndal Galleria

Mölndal Galleria

Kodakhuset

Kodakhuset

Gulmåran Handel

Gulmåran Handel

KappAhl, Jerns, Ecco

KappAhl, Jerns, Ecco

Kållered Köpstad

Kållered Köpstad

West Coast Plaza

West Coast Plaza

Galleria Trädgården

Galleria Trädgården

Vallhamra Torg

Vallhamra Torg

Östra Hamngatan 39

Östra Hamngatan 39

Tornby Handelsträdgårdar

Tornby Handelsträdgårdar

Arkitekterna Krook & Tjäder