Galleria Trädgården

Beställare
COOP Varberg
Omfattning
Om- och tillbyggnad av innerstads-galleria. 9 300 resp. 5 000 kvm
Plats
Varberg

Den största arkitektoniska utmaningen i projektet har varit att transformera ett befintligt byggnadskomplex med ett brokigt yttre. En byggnad som saknar en genomtänkt gestaltning till en ny sammanhållen arkitektonisk helhet där gammalt och nytt sammanläks till en attraktiv och väl fungerande byggnad i staden.

Arkitektens utgångspunkt för den nya gestaltningen har varit att tillvarata och utveckla de kvalitéer som redan fanns på plats och komplettera med helt nya kvalitéer i form av bättre tillgänglighet och större utbud av handel och kontor. Strategiskt placerade utblickar mot staden och inte minst Varbergs fästning ger ett mervärde för besökaren och skapar kontakt med sin omgivning i en annars ganska så introvert byggnadsfunktion. 

Trots byggnadens framträdande position i stadsrummet så har det varit viktigt att anpassa skalan till omgivningen. Gallerian ges ett mer lågmält uttryck mot Västra Vallgatan där höjden anpassas till det befintliga gaturummet. Den rundade delen som framträder i korsningen Västra Vallgatan och Södra Hamnvägen sammanflätar på ett effektfullt sätt byggnadens olika beståndsdelar till en fungerande helhet och utgör ett spännande inslag i stadsbilden. Mot parken och järnvägen framträder byggnaden som ett nytt landmärke i staden. Byggnaden har iklätts en ny kostym som signalerar glädje och festlighet.  Den nya påbyggnaden är beklädd med mässingsfärgade plåtkassetter i ett reliefmönster som skänker den stora och dominerande fasaden livfullhet och elegans.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Relaterade projekt - Retail
Mölndal Galleria

Mölndal Galleria

Kodakhuset

Kodakhuset

Gulmåran Handel

Gulmåran Handel

KappAhl, Jerns, Ecco

KappAhl, Jerns, Ecco

Kållered Köpstad

Kållered Köpstad

West Coast Plaza

West Coast Plaza

Galleria Trädgården

Galleria Trädgården

Vallhamra Torg

Vallhamra Torg

Östra Hamngatan 39

Östra Hamngatan 39

Tornby Handelsträdgårdar

Tornby Handelsträdgårdar

Arkitekterna Krook & Tjäder