Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Beställare
Halmstads församling
Omfattning
ca 300 kvm
Plats
Halmstad

På uppdrag av Halmstads församling har Krook & Tjäder ritat en tillbyggnad av Svenska kyrkans lokaler på Västra kyrkogården i Halmstad. Tillbyggnaden omfattar ca 300 kvm med ny besöksentré, arbetsplatser och sammanträdesrum.

Projektet som håller mycket hög hållbarhetsambition har LCA-beräknats för att ge indikation på hur bland annat materialval bidragit till signifikant minskad klimatpåverkan. Under arbetet med LCA-beräkningarna gjordes bland annat en jämförande analys av valet av KL-trä i stomme mot ett alternativ med stomme i betong. Här kunde konstateras att stommen i KL-trä bidrar till att hålla nere byggnadens utsläpp med hela 22% mätt i koldioxidekvivalenter.

Även utifrån arkitektoniska aspekter lyfts träet fram så mycket som möjligt och exponeras också interiört. Alla kontorsrum har minst en vägg med synligt trä. Detta för att bidra till en trevlig arbetsmiljö, men också utifrån pedagogisk aspekt i att kunna synliggöra det som faktiskt bär upp hela huset.

Den nya byggnadens fasad kläs i grönt glaserat tegel, en blinkning till ursprungsarkitekten Hans Nygren (1936-2017) som på 70-talet ritade ett helt kvarter vid Stora torg – i grönt glaserat tegel.

Svenska kyrkans nya lokaler stod klara och invigdes våren 2022.

Relaterade projekt - Publika byggnader
Väderskyddet NATT & DAG

Väderskyddet NATT & DAG

Park Central

Park Central

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Kivik Art Centre

Kivik Art Centre

Rättscentrum Kristianstad

Rättscentrum Kristianstad

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

H22 City Expo Huvudpaviljongen

H22 City Expo Huvudpaviljongen

OPS! Paviljongerna

OPS! Paviljongerna

Nordens Ark

Nordens Ark

~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Billingecentret

Billingecentret

Friends Arena

Friends Arena

Naturpunkt Geologi

Naturpunkt Geologi

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Pershyttan

Pershyttan

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Masthusen

Masthusen

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum

IKEA Museum

IKEA Museum

Arkitekterna Krook & Tjäder