Svartmunken parkeringshus

Beställare
Halmstad Kommun
Omfattning
360 parkeringsplatser
Plats
Halmstad

Krook & Tjäder har ritat Svartmunken parkeringshus i centrala Halmstad. En byggnad med enkel funktion men med kaxig kostym. Den utmärker sig med en fasad i tegel och aluminium. Fasaderna knyter både an till omgivande kvartersstad genom sina tegelytor men skapar även egen karaktär med glasfasadernas mönster och trapphusens färgsättning. Transparens, bulleravskärmning, bländskydd och naturlig luftväxling har varit parametrar som påverkat fasadens utformning. Rutorna i fasaden har inspirerats av textilt harlequin-mönster. På stan har Svartmunken även kallats ”Kexchokladet”. Härligt när en byggnad får ta plats!

Halmstads kommun bytte 2016 till sig en tomt i centrala Halmstad med avsikt att bygga ett parkeringshus. Uppdraget var här att få in 360 antal parkeringsplatser på en liten yta. Byggnaden sträcker sig ända ut till fastighetsgränsen och i höjd inom gränserna i detaljplanen. Parkeringshuset lämnade inga döda vinklar. Genom smarta lösningar rymmer de fyra våningarna nu 360 p-platser.

Forsen har projektlett hela processen. Projektet genomfördes i nära samarbete med Halmstad kommun men också angränsande privata fastighetsägare. Byggtiden ställde krav på sin omgivning inte minst eftersom stora delar av parkeringshuset var prefabricerade, vilket bl.a. krävde stora lyft.

Forsen, Tage & Söner, Berlings Glas och Strängbetong har utfört ett fantastiskt arbete med byggnaden. Ett härligt samarbete, där Krook & Tjäder tillsammans med beställare, byggherre och entreprenörer skapade ett superteam.

Svartmunken parkeringshus stod klar hösten år 2018.

Fotograf: Stephan Bozic

Relaterade projekt - Publika byggnader
Väderskyddet NATT & DAG

Väderskyddet NATT & DAG

Billingecentret

Billingecentret

~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Rättscentrum Kristianstad

Rättscentrum Kristianstad

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Friends Arena

Friends Arena

Nordens Ark

Nordens Ark

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Paviljonger Landborgen

Paviljonger Landborgen

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

Kivik Art Centre

Kivik Art Centre

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Pershyttan

Pershyttan

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

IKEA Museum

IKEA Museum

Kristianstads nya Polishus

Kristianstads nya Polishus

Arkitekterna Krook & Tjäder