S:t Jörgens & S:t Birgittas Kapell

Beställare
Svenska Kyrkan Varberg
Omfattning
Ombyggnad och nybyggnad
Plats
Varberg

I detta projekt har byggnadsminnet S:t Jörgens kapell i Varberg renoverats samt kompletterats med det nya S:t Birgittas Kapell. Ombyggnad och nybyggnad möter tillsammans det ökade behovet av verksamhet på platsen. I suterrängen har undervåningen byggts ut med ytterligare kyl- och allmän förvaring och ovanpå detta har det nya sidokapellets enkla boxform placerats. Med fler religioner och trosuppfattningar som nyttjar byggnaden fanns ett behov av ett kapell för mindre ceremonier och neutral religiös framtoning.

Sidokapellet ansluter till den befintliga konstruktionen genom en glasbro för transport av kistor. Den enkla formen sitter elegant ovanpå nedervåningen och omges av en takterrass med gatsten och ett vackert smidesräcke. Här skapas en utvändig samlingsplats för nära och kära.

Stor vikt har lagts vid anpassning till det befintliga kapellet samtidigt som det nya S:t Birgittas Kapell får vara sitt eget. Medan det nya taksprånget skapar kontrast med sin moderna design kopierar nybyggnadens cederträribbor uttrycket som befintlig fasads tunna marmorribbor skapar och visar att byggnaderna hör ihop. Interiört lackas eller vaxas väggarna för att hålla kvar materialets gyllene lyster. Här finns en upplevelsefylld invändig gestaltning av ytskikt och ljusdesign med egenritade belysningsarmaturer.

Med expertis inom kulturvård har projektet även inkluderat ut- och invändigt underhåll av S:t Jörgens kapell med hänsyn till skyddsföreskrifter. Kapellets väntrum, toaletter och administrativa delar har omdisponerats för tillgänglighet och ökad funktionalitet.

Vid entrén har ett nytt inglasat vindfång byggts till för att skapa en klimatskyddad plats för förberedelse och stillhet innan besökaren går in i ceremonirummet. Vindfånget binder ihop kapell, väntrum och det karaktäristiska arkadtaket utan att inskränka på den redan välgestaltade byggnaden. Genom att använda ett kristallglas utan färgtoning störs inga siktlinjer och den ursprungliga arkitekturen upplevs tydligt. Entrédörren till vindfånget har likt dörren till sidokapellet och andra nya dörrar utrustats med kopior av de halvmånformade originalhantagen i mässing. Ännu ett grepp som binder ihop gestaltningen där nytt möter gammalt.

Fotograf: Marie Hidvi & Tomas Carlin

Relaterade projekt - Publika byggnader
Väderskyddet NATT & DAG

Väderskyddet NATT & DAG

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Kivik Art Centre

Kivik Art Centre

Rättscentrum Kristianstad

Rättscentrum Kristianstad

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

H22 City Expo Huvudpaviljongen

H22 City Expo Huvudpaviljongen

Nordens Ark

Nordens Ark

~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Billingecentret

Billingecentret

OPS! Paviljongerna

OPS! Paviljongerna

Friends Arena

Friends Arena

Naturpunkt Geologi

Naturpunkt Geologi

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Pershyttan

Pershyttan

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Masthusen

Masthusen

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum

IKEA Museum

IKEA Museum

S:t Jörgens & S:t Birgittas Kapell

S:t Jörgens & S:t Birgittas Kapell

Park Central

Park Central

Börshuset

Börshuset

Arkitekterna Krook & Tjäder