Pershyttan

Beställare
-
Omfattning
-
Plats
Nora

Bergslags-satsningen - Uppdraget bestod i att skapa en tydlig entrépunkt till området. På denna plats skulle ett obemannat besökscenter byggas där man kunde få en historiskorientering av området. Från denna startpunkt arbetade vi fram en promenad genom det kulturhistoriska landskapet med olika infopunkter.

Fotograf: Andy Liffner

Relaterade projekt - Publika byggnader
~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Friends Arena

Friends Arena

Nordens Ark

Nordens Ark

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

Paviljonger Landborgen

Paviljonger Landborgen

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Pershyttan

Pershyttan

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

IKEA Museum

IKEA Museum

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum


Arkitekterna Krook & Tjäder