Masthusen

Beställare
Skandia Fastigheter, NCC
Omfattning
2100 kvm förskola + 4000 BTA förskolegård på markplan och tak, 8300 BTA parkering, 250 LOA lokalytor i entréplan.
Plats
Västra hamnen, Malmö

I hjärtat av Västra Hamnen i Malmö har Krook & Tjäder medverkat i utvecklingen av Masthusen i nära samarbete med Skandia fastigheter.  År 1999 köper dåvarande Diligentia 110 000 kvm möjligheter på industrimark, över tid har området formats om till 16 kvarter med ca 170 000 kvm bostäder och lokaler med bland annat kontor, handel, skola och service. Krook & Tjäder har arbetat med utformningen av kv 13-16 under planprocessens förfarande. Unikt för stadsutvecklingsprojektet Masthusen är att det är först i Norden med att klassas inom Breeam Communities, som bedömer miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kv Masthusen 15 utgör tillsammans med Masttorget och angränsande kvarter, hjärtat av Masthusen och förser hela stadsdelen med ett nytt mobilitetshus i 5 våningar med lokaler i entréplan mot Stora Varvsgatan samt en ny förskola med plats för ca 160 förskolebarn. Projektet gestaltar en innovativ lösning på utemiljö för förskolebarnen om 4000kvm förskolegård fördelat på gårdsplan och toppen av mobilitetshuset på vån 4. Lösningen är ett framgångsrikt resultat av ett nära samarbete mellan fastighetsägare, skolförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och arkitekt genom hela processen. Landskapsuppdraget är också utfört i nära samarbete med Plot Studios. Förskolan och förskolegården gör att hela kvarteret får en grön och livlig prägel.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är fastigheten certifierad Breeam Excellent och har omsorgsfullt studerats för att kunna innehålla flera olika typer av program för att hantera och möjliggöra förändring över tid.

Relaterade projekt - Publika byggnader
Väderskyddet NATT & DAG

Väderskyddet NATT & DAG

Park Central

Park Central

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Kivik Art Centre

Kivik Art Centre

Rättscentrum Kristianstad

Rättscentrum Kristianstad

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

H22 City Expo Huvudpaviljongen

H22 City Expo Huvudpaviljongen

OPS! Paviljongerna

OPS! Paviljongerna

Nordens Ark

Nordens Ark

~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Billingecentret

Billingecentret

Friends Arena

Friends Arena

Naturpunkt Geologi

Naturpunkt Geologi

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Pershyttan

Pershyttan

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Masthusen

Masthusen

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum

IKEA Museum

IKEA Museum

Arkitekterna Krook & Tjäder