Kristianstads nya Polishus

Beställare
Intea Fastigheter AB
Omfattning
18600 kvm
Plats
Kristianstad

Krook & Tjäder har ritat Kristianstads nya polishus åt Intea Fastigheter AB. Projektet omfattar 18600 kvm uthyrbar yta för Polismyndigheten för ca 400 medarbetare.

Med tanke på projektets storlek har vi valt att bryta upp och organisera byggnadsvolymerna för att skapa en kvartersstruktur som smälter in i stadsbilden. Vi har tagit hänsyn till byggnadernas placering som befinner sig i gränslandet mellan centrala Kristianstad, vattenriket (biosfärområde) och järnvägsområdet. Där vi inspirerats av såväl materialval, kulörer och gestaltning som arkitekturen och den gestaltade utemiljön.

På tomten finns även en skyddad tegelbyggnad som ska bevaras, vilket vi tagit hänsyn till i gestaltandet av det nya polishuset. Projektet har ett tydligt fokus på hållbarhet och säkerhet, samt att skapa en robust och välkomnande byggnad med ett upphöjt entrétorg. Byggnaden kommer även att miljöcertifieras enligt Breeam Excellent.

Byggstart väntas ske i samband med att detaljplanen vinner laga kraft och preliminär inflyttning är satt till halvårsskiftet 2024.

Relaterade projekt - Publika byggnader
Väderskyddet NATT & DAG

Väderskyddet NATT & DAG

Billingecentret

Billingecentret

~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Friends Arena

Friends Arena

Nordens Ark

Nordens Ark

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Paviljonger Landborgen

Paviljonger Landborgen

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

Kivik Art Centre

Kivik Art Centre

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Pershyttan

Pershyttan

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

IKEA Museum

IKEA Museum

Kristianstads nya Polishus

Kristianstads nya Polishus

Arkitekterna Krook & Tjäder