Karlskrona Arena

Beställare
Brinova/Dynacon
Omfattning
9 545 kvm BTA, om- och nybyggnad av idrottsarena
Plats
Karlskrona

Nybyggnation och ombyggnation av Idrottshallen Karlskrona Arena. Vårt uppdrag omfattar hela processen från skiss och programhandling till bygghandling och färgsättning.

Karlskrona Arena blir en idrottsarena för alla, här samsas skolelever med motionärer och föreningar. Idrottshallen blir hemmaplan för Karlskronas elithand-bollslag. Hallen utformas också för olika typer av arrangemang såsom mässor och konserter. Arenan har ett unikt läge vid Björkholmskajen mitt i staden, alldeles invid havet. Den nybyggda A-hallen får en publikkapacitet på 2 500 platser.

Relaterade projekt - Publika byggnader
Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

IKEA Museum

IKEA Museum

Nordens Ark

Nordens Ark

~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Paviljonger Landborgen

Paviljonger Landborgen

Pershyttan

Pershyttan

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Friends Arena

Friends Arena


Arkitekterna Krook & Tjäder