Hackås föreningshus

Beställare
Styrelsen för Hackås Föreningshus
Omfattning
Nyuppförande av föreningshus. Probono-projekt
Plats
Hackås, Jämtland

Vi började vårt arbete i februari 2016 genom workshop med arbetsgrupp togs koncept för byggnaden och dess funktioner fram. Grundprinciperna var en flexibel byggnad som möjliggör många typer av verksamheter. Byggnaden består av en lägre del där föreningarnas egna lokaler är placerade samt med en servering och ett kök.

Den stora teaterscenen med salong manifesteras genom en uppskjutande volym. På den högre volymen är taket försett med solpaneler och panelerna har även integrerats i utformningen genom att visas upp på vertikala pyloner mot sydväst. Då detta drivs ideellt krävdes att utformningen minimerade underhåll för att föreningslivet skulle kunna fokusera på sin verksamhet i stället för skötsel av byggnaden.

Vi ville flörta med det traditionella men i en modern tappning. I fasaderna har vi fångat upp den faluröda stugan och det vindpinade gråa träet genom röda fasadskivor och grålaserat trä. På långsidorna har det grå träet manifesterats genom en panel som genom en oregelbunden mönsterbildning skapar dynamik. Interiört tar vi upp detta genom en panel som löper genom hela byggnaden. Mönstret följer samma princip som fasaden och har färgsatts i olika starka kulörer.

Fotograf: Krook & Tjäder

Relaterade projekt - Publika byggnader
Väderskyddet NATT & DAG

Väderskyddet NATT & DAG

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Karlslund Idrottsområde

Karlslund Idrottsområde

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Kivik Art Centre

Kivik Art Centre

Rättscentrum Kristianstad

Rättscentrum Kristianstad

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

H22 City Expo Huvudpaviljongen

H22 City Expo Huvudpaviljongen

Nordens Ark

Nordens Ark

~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Billingecentret

Billingecentret

OPS! Paviljongerna

OPS! Paviljongerna

Friends Arena

Friends Arena

Naturpunkt Geologi

Naturpunkt Geologi

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Pershyttan

Pershyttan

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Masthusen

Masthusen

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum

IKEA Museum

IKEA Museum

S:t Jörgens & Birgittas Kapell

S:t Jörgens & Birgittas Kapell

Park Central

Park Central

Börshuset

Börshuset

Arkitekterna Krook & Tjäder