Dockan Parkeringshus

Beställare
PEAB
Omfattning
ca 8000 kvm
Plats
Västra Hamnen, Malmö

Parkeringshuset består av 10 våningsplan varav 1 plan är under mark. Byggnaden rymmer 520 bilplatser. Två trapphus placerade i byggnadens hörn mot gatan gör att tillgängligheten är väl tillgodosedd. Från trapphusen har man god överblick över parkeringsytorna och detta tillsammans med den ljusa interiören gör att miljön känns trygg. 

Fasaderna är indelade i moduler med storlek 24 M x 12 M. Fasadens indelning och dess öppningar i förhållande till byggnadens stomme gör att byggnadens skala bryts ner och det skapas en variation i upplevelsen av parkeringshuset.

Fasadmaterialet består dels av cortenstål och dels av klarglas. Det rostiga cortenstålet är tänkt att anknyta till områdets tidigare användning som Kockums skeppsvarv. Fasaden mot gatan hålls strikt genom en enhetlig indelning av rektangulära stålskivor där skivorna antingen är perforerade eller släta. Mot parken består fasadmodulerna av sträckmetall av cortenstål med klängväxter som knyter an till parkstråkets grönska.

Relaterade projekt - Publika byggnader
~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Friends Arena

Friends Arena

Nordens Ark

Nordens Ark

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

Paviljonger Landborgen

Paviljonger Landborgen

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Pershyttan

Pershyttan

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

IKEA Museum

IKEA Museum

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum


Arkitekterna Krook & Tjäder