Dockan Parkeringshus

Beställare
PEAB
Omfattning
ca 8000 kvm
Plats
Västra Hamnen, Malmö

Parkeringshuset består av 10 våningsplan varav 1 plan är under mark. Byggnaden rymmer 520 bilplatser. Två trapphus placerade i byggnadens hörn mot gatan gör att tillgängligheten är väl tillgodosedd. Från trapphusen har man god överblick över parkeringsytorna och detta tillsammans med den ljusa interiören gör att miljön känns trygg. 

Fasaderna är indelade i moduler med storlek 24 M x 12 M. Fasadens indelning och dess öppningar i förhållande till byggnadens stomme gör att byggnadens skala bryts ner och det skapas en variation i upplevelsen av parkeringshuset.

Fasadmaterialet består dels av cortenstål och dels av klarglas. Det rostiga cortenstålet är tänkt att anknyta till områdets tidigare användning som Kockums skeppsvarv. Fasaden mot gatan hålls strikt genom en enhetlig indelning av rektangulära stålskivor där skivorna antingen är perforerade eller släta. Mot parken består fasadmodulerna av sträckmetall av cortenstål med klängväxter som knyter an till parkstråkets grönska.

Relaterade projekt - Publika byggnader
Väderskyddet NATT & DAG

Väderskyddet NATT & DAG

H22 City Expo Huvudpaviljongen

H22 City Expo Huvudpaviljongen

~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Wine Mechanics

Wine Mechanics

OPS! Paviljongerna

OPS! Paviljongerna

Nordens Ark

Nordens Ark

Rättscentrum Kristianstad

Rättscentrum Kristianstad

Billingecentret

Billingecentret

Friends Arena

Friends Arena

Naturpunkt Geologi

Naturpunkt Geologi

Kivik Art Centre

Kivik Art Centre

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Pershyttan

Pershyttan

Masthusen

Masthusen

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Västra Kyrkogården - Tillbyggnad

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum

IKEA Museum

IKEA Museum

Kristianstads nya Polishus

Kristianstads nya Polishus

Arkitekterna Krook & Tjäder