• Krook Och Tjader Publika Byggnader

Publika byggnader

Publika byggnader är kulturbärare där människan får ta plats. Träffpunkter i vårt samhälle där människor kan mötas. Arkitekturen i de publika byggnaderna skapar rum som kan föra oss till andra världar. Upplevelser som inger mod, styrka och glädje. Arkitekturen skapar rum för detta. Vi har ritat några av Sveriges största publika byggnader och arenor, men även flera huskroppar i mindre skala. Alltid med människan i centrum och med en nyfikenhet i materialval och i sin gestaltning. Publika byggnader har ett uppdrag att låta det demokratiska ta plats i det offentliga rummet. Vi utför både nybyggnationer och anpassningar. Vi har stor erfarenhet av projektledning och processtyrning, där ljuset sätts på människan och förståelsen för uppdragets komplexitet.

Handel
"Vi har ritat några av Sveriges största arenor. Alltid med människan i centrum och med en nyfikenhet i materialval och gestaltning."

TOBIAS MAGNESJÖ, arkitekt och kontorschef i Malmö

 

Relaterade projekt - Publika byggnader
Friends Arena

Friends Arena

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Paviljonger Landborgen

Paviljonger Landborgen

Pershyttan

Pershyttan


Arkitekterna Krook & Tjäder