• Krook Tjader Friends Arena2 NY

Publika byggnader

Publika byggnader är kulturbärare där människan får ta plats. Träffpunkter i vårt samhälle där människor kan mötas. Arkitekturen i de publika byggnaderna skapar rum som kan föra oss till andra världar. Upplevelser som inger mod, styrka och glädje. Arkitekturen skapar rum för detta. Vi har ritat några av Sveriges största publika byggnader och arenor, men även flera huskroppar i mindre skala. Alltid med människan i centrum och med en nyfikenhet i materialval och i sin gestaltning. Publika byggnader har ett uppdrag att låta det demokratiska ta plats i det offentliga rummet. Vi utför både nybyggnationer och anpassningar. Vi har stor erfarenhet av projektledning och processtyrning, där ljuset sätts på människan och förståelsen för uppdragets komplexitet.

Handel
"Vi har ritat några av Sveriges största arenor. Alltid med människan i centrum och med en nyfikenhet i materialval och gestaltning."

TOBIAS MAGNESJÖ, arkitekt och kontorschef i Malmö

 

Relaterade projekt - Publika byggnader
~ [ uTubE ] ~

~ [ uTubE ] ~

Friends Arena

Friends Arena

Nordens Ark

Nordens Ark

Wine Mechanics

Wine Mechanics

Karlskrona Arena

Karlskrona Arena

Paviljonger Landborgen

Paviljonger Landborgen

 Hackås föreningshus

Hackås föreningshus

Pershyttan

Pershyttan

Dockan Parkeringshus

Dockan Parkeringshus

IKEA Museum

IKEA Museum

Jöns Petter Borg parkeringshus

Jöns Petter Borg parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Svartmunken parkeringshus

Finlands Nationalmuseum

Finlands Nationalmuseum


Arkitekterna Krook & Tjäder