Oceanparken

Beställare
Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs Stad
Omfattning
-
Plats
Helsingborg

Oceanparken är belägen i och kring en gammal torrdocka. Gestaltningen tar avstamp i platsens historia och adderar samtidigt element för att forma dess nya identitet. Parken spelar en viktig roll som en av få parker i H+-området. Parken utgör den första kontakten med området från staden då en ny cykelbro från Helsingborg centrum landar här. Parken innehåller platser för en bred målgrupp med en lekplats, promenadstråk, solplatser, vattenkontakt, tillgång till en gammal kranstruktur och en stor grönyta för rekreation. Biodiversiteten kommer att förbättras avsevärt i området med många olika planteringstypologier och artrikedom.

Oceanparkens gestaltning bygger på de övergripande målen för hela H+ området med 5 gemensamma ledord, 5 T:n som vi eftersträvar i arbetet:

Teknologi - Vi utvecklar och testar nya idéer.

Tid - Vi skapar närhet i vardagen, service och rekreation inom 600 meter.
Talang - Vi bejakar kreativitet och företagsamhet. Genom att involvera invånare och näringslivet.

Tolerans - Mångfald i allt. Vi bjuder in och involverar invånare, samarbetspartners och andra aktörer i olika typer av medskapande processer.

Men inte Tillrättalagt - Vi går utanför ramarna. Visar öppenhet och transparens om att utveckla mötesplatser, innehåll och stadsdelar utan att veta hur dessa ska se ut.

Parken planeras att vara färdigställd till Helsingborgs stadsmässa 2022.

Se fler projekt under STADSBYGGNAD >>
https://www.krooktjader.se/projekt/stadsbyggnad
Relaterade projekt - Landskap
Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Livräddartorn

Livräddartorn

Ångfärjan

Ångfärjan

Gamlestads torg etapp 2

Gamlestads torg etapp 2

Oceanparken

Oceanparken

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Havsbadet

Havsbadet

Vyn

Vyn

Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Brf Cortado - Landskap

Brf Cortado - Landskap

KUNGSTORGET

KUNGSTORGET

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Arkitekterna Krook & Tjäder