Dockanparken och Djungellekan

Beställare
Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad
Omfattning
-
Plats
Helsingborg

Dockanparken är belägen i och kring en gammal torrdocka. Gestaltningen tar avstamp i platsens historia och adderar samtidigt element för att forma dess nya identitet. Parken spelar en viktig roll som en av få parker i H+-området. Parken utgör den första kontakten med området från staden då en ny cykelbro från Helsingborg centrum landar här. Parken innehåller platser för en bred målgrupp med en lekplats - Djungellekan, promenadstråk, solplatser, vattenkontakt, tillgång till en gammal kranstruktur och en stor grönyta för rekreation. Biodiversiteten kommer att förbättras avsevärt i området med många olika planteringstypologier och artrikedom.

Lekplatsen Djungellekan uppförs i parkens södra del. Dess tema är resultatet av en tävling utlyst bland barn i Helsingborgs stad där det vinnande och mest önskade förslaget var djungeltema. Här väcks barnens upptäckarlust och nyfikenhet i en prunkande miljö med fullskaliga gorillor, giraffer och elefanter i origamitema. Lekutrustningen är skapad unikt för platsen och parkens rutschkana går bland annat genom elefantens snabel. 

Dockanparkens gestaltning bygger på de övergripande målen för hela H+ området med 5 gemensamma ledord, 5 T:n som vi eftersträvar i arbetet:

Teknologi - Vi utvecklar och testar nya idéer.

Tid - Vi skapar närhet i vardagen, service och rekreation inom 600 meter.
Talang - Vi bejakar kreativitet och företagsamhet. Genom att involvera invånare och näringslivet.

Tolerans - Mångfald i allt. Vi bjuder in och involverar invånare, samarbetspartners och andra aktörer i olika typer av medskapande processer.

Men inte Tillrättalagt - Vi går utanför ramarna. Visar öppenhet och transparens om att utveckla mötesplatser, innehåll och stadsdelar utan att veta hur dessa ska se ut.

Läs mer på Helsingborgs stad >>

Läs vidare om fler av Krook & Tjäders projekt i nära anslutning till Dockanparken - HamnbassängenKungstorget, Oceanhamnen och Ångfärjeparken.

Relaterade projekt - Landskap
Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Ångfärjeparken

Ångfärjeparken

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

HEX Väderskydd

HEX Väderskydd

Vyn

Vyn

Parklets

Parklets

Havsbadet

Havsbadet

Livräddartorn

Livräddartorn

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Lundby Park

Lundby Park

KUNGSTORGET

KUNGSTORGET

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Gamlestads torg etapp 2

Gamlestads torg etapp 2

Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Brf Cortado

Brf Cortado

Street Moves Gamlestan

Street Moves Gamlestan

Street Moves Helsingborg

Street Moves Helsingborg

Arkitekterna Krook & Tjäder