Oceanparken

Beställare
Helsingborgs stad
Omfattning
-
Plats
H+, Helsingborg

På uppdrag av Helsingborg stad har ett gestaltningsförslag tagits fram för en park i en den gamla torrdocka som är del av Oceanhamnen i i H+ området. Förslaget har legat till grund för detaljplanen för området och kommer att detaljprojekteras under 2018. Parken är en mycket viktig del av H+ området och Oceanhamnen då det är en av få gröna parker och formar den första kontakten med området från staden med den nya cykelbron från Knutpunkten som först landar här. Parken innehåller ytor för en bred målgrupp med lekplats, kajstråk, soltrappor, vattenkontakt och en stor skyddad grönyta för vila och lek.

Relaterade projekt - Landskap
Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Vyn

Vyn

Havsbadet

Havsbadet

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Oceanparken

Oceanparken

Ångfärjan

Ångfärjan

Livräddartorn

Livräddartorn


Arkitekterna Krook & Tjäder