Stadsrum Oceanhamnen H+

Beställare
Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs Stad
Omfattning
ca 40 000 m²
Plats
Helsingborg

Oceanhamnen i Helsingborg är ett spännande och omfattande projekt där Krook & Tjäders landskapsarkitekter konceptuellt arbetat fram gestaltningsprogram. Tillsammans med Helsingborgs stad har vi skapat ett program som ger karaktär för området. Projektet på ca 40 000 m² håller på att byggas och vi är fortfarande involverade.

Oceanhamnen är det första av fyra områden som utvecklas inom H+-området. H+ är ett av de största utvecklingsområdena i Helsingborg i modern tid. Som en del av gestaltningsprogrammet har Krook & Tjäder gjort detaljerade förslag för en park - Dockanparken och ett nytt havsbad. 

I samarbete med Helsingborg Stad har Krook & Tjäder sedan 2016 utvecklat gestaltningsprinciper och tagit fram olika gestaltningsprogram för området Oceanhamnen. Projektet är utfört i ett nära samarbete mellan olika kommunala avdelningar och är del av en långvarig relation med ramavtal som löpt sedan 2013.

Oceanhamnens gestaltning bygger på de övergripande målen för hela H+ området med 5 gemensamma ledord, 5 T:n som vi eftersträvar i arbetet:

Teknologi - Vi utvecklar och testar nya idéer.

Tid - Vi skapar närhet i vardagen, service och rekreation inom 600 meter.

Talang - Vi bejakar kreativitet och företagsamhet. Genom att involvera invånare och näringslivet.

Tolerans - Mångfald i allt. Vi bjuder in och involverar invånare, samarbetspartners och andra aktörer i olika typer av medskapande processer.

Men inte Tillrättalagt - Vi går utanför ramarna. Visar öppenhet och transparens om att utveckla mötesplatser, innehåll och stadsdelar utan att veta hur dessa ska se ut.

 

Läs vidare om fler av Krook & Tjäders projekt i nära anslutning till Oceanhamnen - Dockanparken och DjungellekanHamnbassängenKungstorget, och Ångfärjeparken.

Relaterade projekt - Landskap
Jägersro Hästcenter

Jägersro Hästcenter

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Ångfärjeparken

Ångfärjeparken

Naturpunkt Eken

Naturpunkt Eken

Dockanparken och Djungellekan

Dockanparken och Djungellekan

HEX Väderskydd

HEX Väderskydd

Vyn

Vyn

Parklets

Parklets

Havsbadet

Havsbadet

Livräddartorn

Livräddartorn

Stadsrum Oceanhamnen H+

Stadsrum Oceanhamnen H+

Lundby Park

Lundby Park

KUNGSTORGET

KUNGSTORGET

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Gamlestads torg etapp 2

Gamlestads torg etapp 2

Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Brf Cortado

Brf Cortado

Street Moves Gamlestan

Street Moves Gamlestan

Street Moves Helsingborg

Street Moves Helsingborg

Arkitekterna Krook & Tjäder