Havsbadet

Beställare
Helsingborgs stad
Omfattning
1600 kvm
Plats
Helsingborg

Havsbadet är en satsning för att tidigt skapa badmöjligheter inom H+ området. Badet, som är en flytande konstruktion, ska vara öppet för alla men vänder sig särskilt till målgruppen ungdomar.

Badet är noga placerat för att forma en bro mellan Oceanpiren och Oslopiren. Oceanpiren ska bli en ny stadsdel med blandad bebyggelse, med byggstart 2017 och Oslopiren har en temporär programmering med det så kallade ’Pixla-piren-projektet’. Havsbadet önskar både vara en derivator för platsen samt fungera i symbios med de befintliga programmen den befintliga utformningen.

Gestaltningen är inspirerad av riktningar och rörelse och önskar både vara en badplats, en plats och ett stråk. Projektets signum är de återkommande vinklarna på vertikala ytor och objekt samt detaljering av indelning och mönster i trädäck och betongkonstruktion.

Relaterade projekt - Landskap
Bron Landvetter flygplats

Bron Landvetter flygplats

Vyn

Vyn

Havsbadet

Havsbadet

Hamnbassängen

Hamnbassängen

Oceanparken

Oceanparken

Ångfärjan

Ångfärjan

Livräddartorn

Livräddartorn


Arkitekterna Krook & Tjäder